Stránka:vatra-24-1.djvu/2

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


POZDRAV MLÁDEŽI CELÉHO SVĚTA!

Pozdrav a bratrství každému volnému duchu, který touží, bdí, který bojuje.

Mladí občané světa! Jsme mladí. Jsme silní a plní víry v sebe. Přese všechno věříme, že člověk je dobrý.

Máme své tajemné, nepojmenované náboženství mládí: milujeme všechny a všechno.

Jsme mladí. Prahneme, abychom budovali. Chceme tvořit. Chceme tvořit podle svých plánů. Nic nás nedělí. Jedním rytmem bijí naše srdce. „Jsme jedné krve, ty i já!“

Není mezi námi nepřátel. Mír vám, pozdrav a bratrství! Vám v chladné Anglii, slunné Italii, Francii, Německu, Skandinávii, Rusku i Americe. Svět je náš! Chceme jít s vámi! Vítáme vás! Milujeme vás, milujeme vaši vlast, která je i naší vlasti, podáváme vám bratrsky ruku.

Dojdeme! Chceme dojít! Věříme, že dojdeme! Neustaneme na cestě, neodpočineme si. Svět je tak velký a tak krásný!

Bratří a sestry, radujme se a těšme se z mladé naší síly v boj!

PLOMIENIE.

LESNÍ MOUDROST ZA HRANICEMI.

V Jugoslavii počíná svítat. Na posledním sjezdu Saveza Izvidnika i Planinky (Boy Scouts Asociation of Jugoslavia) 28. a 29. června t. r. v Bělehradě byl přijat návrh, přiblížiti se pokud možno původnímu směru E. T. Setona. Ač si začínají všímat také Hargravea, přece ještě slib a zákon, který je páteří hnutí, má teistické, monarchistické a nacionalistické zabarvení. Skautů se počítá na 4000. Snad nebude dlouho trvat a nastane slibné třídění duchů mezi skauty jugoslávskými. Již letos jeden kmen prodělal v červenci tábor pod karavankami a všichni prohlásili se pro woodcraft. Tábor byl zařízen podle Hargravea. Rovněž táborový totem byl pěkně upravený. V poslední době založili v S. H. S. také národní socialisté svou vlastní skautskou organisaci.

V Polsku byl konán III. sjezd Wolneho Harcerstva ve dnech 1. a 3. srpna t. r. Nastalo rozštěpení ve dvě části. Silnější a slabší „Zwíazek Pionerów“ za „Zjednoczenie Wolnego Harcerstwa“. Z Pionerů odešli hlavně komunisté. Zwiazek Pionerów je útvarem výhradně politickým.

Jinak nenastaly důležitější organisační změny. Bylo jednáno o kroji, pozdravu, odznaku atd. Že protisvazový skauting není v Polsku vítaným, vidíme podle toho, že Wol. Harcerstwu je práce ztěžována policií, revisemi, vězněním funkcionářů a hlavně konfiskací „Plomienie“, proti níž a proti pronásledováni hnutí postavil se sám socialistický tisk. Přejeme bratrům, aby z boje vyšli jako vítězí.

MÍLA.