Stránka:vatra-24-1.djvu/19

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


..text continues

vrhni předsudky a přesvědč se sám! Věnuj deset minut denně svého volného času studiu této řeči a za rok máš cestu lásky k bratřím a sestrám celého světa

otevřenu. Snad pokrčíš rameny a zapochybuješ. Snad řekneš: „Fantom“. Žiješ realitou přítomnosti a zapomínáš, že máš být průkopníkem krásnější reality budoucnosti. A esperanto je jazyk, který byl stvořen pro tuto realitu. Z lásky k lidem pro lásku k lidem byl stvořen. Naučiti se mu jest tedy tvou svatou povinností.

opinioj. Forjetu antaújuěojn kaj vi mem konvinkiěu! Dediču čintage dek minutojn de via libero tempo al studado de tiu či lingvo kaj post uno jaro via ama vojo

al la geiratoj de la tuto mondo estos libera. Eble vi'skuos la šlultrojn kaj ekdubos. Eble vi diros: „Gi estas fantomo“. Vi vivas la realaion de la estanteco kaj vi iorgesas, ke vi devas esti la pioniro de la pli bela realaio de l'estonteco. Kaj esperanto estas lingvo, kiu estis kreita por tiu či realaio. El la amo al homaro pro la amo al homaro či estis kreita. Lerni gin estas do via sankta devo.

FAJFISTO.

NAŠE LIDOVÁ MALÍRNA.

Slyšeli jste již toto jméno?

Panečku, tam malují! — A to jsou „naši“.

Historie Lidové Malírny je, junáci, jednoduchá, ale její malérečky nemají na růžích ustláno. Náš bratr učitel F. Havránek odvedl si před čtyřmi lety ve Vel. Všelicích několik dobrých a oddaných žáků, kteří se zřekli lesku světa za družné, pevné, životní přátelství a poctivou práci. Řekli si: snad se nějak uživíme a prožijeme čestně a krásně kus našeho života.

Slovo dalo čin. A tak se stalo, že jednoho dne povstala Lidová Malírna, chudičká majetkem, bohatá životním programem. Mnoho naší umělci již zachránili, mnoho objevili nového. Své výtvory přenášejí na hliněné výrobky, vásy a jiné keramické a porculánové předměty. Jejich předměty snesly odbornou kritiku a umělecky stojí značně vysoko. I za hranicemi dosáhla plného uznání Všeliská keramika.

Přál bych Vám, abyste shlédli jejich výrobky a zakoupením neb doporučením jich podpořili naše bratry a sestry v jejich uměleckém vývoji. Naši primitivní hrnčíři a řezbáři mohou tu získat cenné zkušenosti i rady.

MÍLA.