Stránka:vatra-24-1.djvu/14

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


..text continues

… společnosti, musí býti nejen v rozhodných okamžicích, ale už dnes oporou na cestě uskutečňování tužeb, jež rodí se v těžkém utrpení duší a srdcí pracujícího lidu celého světa. Třebas naše junácké ideály a pojetí života stojí ještě dále a výše, než ideály dnešní generace proletářské, pracujme s nimi pro ně, neboť tím pracujeme i pro sebe.

Nekonečná je cesta k pravdě, přibližujme se jí! Je to nesnadná, ale přece radostná práce. Zradostněme jí sobě a všem život ve jménu bratrství.

JANOVSKÝ.

JUNAČKA — ŽENA BUDOUCNOSTI.

Věříme, že ženou budoucnosti je junačka. A taková nová žena musí být úplně jiná, než žena dnešní a dřívější — směle voláme, že bude pravým opakem ženy dnešní. Každá junačka musí být zdravá, otužilá, proto i veselá a krásná. Nemá v sobě ani stopy po sentimentalitě. Její vystupování je prosté, svobodné, energické. Prostudovala podrobně hygienu, má úctu k svému tělu, zná svoje životní poslání. S úctou přemýšlí a mluví o erotických vztazích; miluje láskou ryzí a čistou. Nejvyšším cílem životním je jí mateřství. Uvědomila si zhoubný vliv alkoholu a nikotinu na organism, proto z lásky k potomkům a tak i z lásky k sobě je abstinentem. Vychová nám pokolení nové, krásné, zdravé, veselé, chápající význam života a znalé Umění žíti. Poněvadž je středem rodiny, změní od základu formu a smysl veškerého života soukromého i veřejného. Jen nová žena může vyvrátit nynější chybné názory na ženu, a může vytvořit národ nový; v budoucnu nesmí již žena býti považována za méněcennou muže, ani za loutku pro okrasu, jak tomu bývá nyní, nýbrž za rovnocenného spolupracovníka mužova.

Každá žena budoucnosti musí mít totiž i ideály s mužem stejné; oba stejně jsou puzení věčnou touhou za věděním. Junačka plně pochopila důležitost práce vědecké, neboť je všestranně vzdělána. Rovněž zná cenu a význam děl uměleckých, poněvadž ví, že krása je nutná pro štěstí fysické i duševní jako chléb. Zná sílu ..text continues