Stránka:vatra-24-1.djvu/13

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


..text continues

… svět, o němž stále více učí nás poměry, že je to „zemský ráj na pohled“.

A tu v tom je příčina, proč absolutně nemůže býti dnes v době zápasu dvou nesmiřitelnýeh světů skautské hnutí jednotno. Naopak, je to jen a jen zjev zdravý, vidíme-li v našem životě ten nezbytně nutný duchovní zápas i ve skautingu. Celý smysl českých dějin hovoří o tom, že nesmí býti nikdy stojatých vod, na jejichž dně by dále spaly klidně steré ožehavé otázky, tak naléhavé k řešení právě českému člověku.

Je ovšem rozdíl v tříštění z malicherných příčin a rozporů ideových, které jedině dlužno brát v úvahu.

Opravdový junák, jehož na barikádu pokroku postavilo vědomí křivdy a útisku duchovního i tělesného, jejž páše na něm vládnoucí starý společenský řád, musí viděti v každém produktivně pracujícím bližním svého jediného spojence. Dnes už dávno nestačí chodit do Přírody prožívat pouze idylly, sentimentální noce u ohně, zkrátka jít starými, vyšlapanými stopami. Po nových cestách, k novému, vznešenějšímu poznání Pravdy, musí se brát snaha junákova. K nové formě pokroku dospět! Staré fráze pokrokové zanikají tím okamžikem, jakmile za nimi může jíti s bezpečným klidem, bez přemýšlení, většina davu i s největšími vrahy lidské společnosti.

Příroda musí v nás vychovati lidi se zdravým smyslem pro sociální realismus, pro každé hnutí pokrokové, jež je hybnou pákou dneška. Dnes celé úsilí utištěného člověka jde za osvobozením práce, za osvobozením ducha, za úplnou přeměnou mravních a hospodářských řádů!

I nám musí jíti o bratrství, o humanitu, o umravnění, ve všem všudy, o socialismus, jako nejčistší výraz nových forem lidstva! Svůj nový obsah dáme těmto zprofanovaným ideím, zvedneme všechny ty pohozené prapory, za něž stará společnost našla si náhradu v nejpustším egoismu a lži. Dokážeme úsilovnou vůlí, my junáci, byť i neokrojovaní, ale vždy duchem znamenaní, že nechceme si nadále dáti vysvědčení zpátečnictví, jako dosud starou společnost symbolisuje stálé odkazování na „příští generace“, ty stálé fráze o nepředělání světa a pod. Svádějme napřed neúprosné boje se svým vlastním já, se svými chybami a posíleni kulturně i mravně vypovězme boj všem hnijícím vodám staré společnosti. A základní myšlenkou učiňme si odalkoholísování proletářského života, abychom snázeji stekli ostatní tvrze nepřátel nového života.

Junák nový, s moderním, realistickým pojetím života, obrněný vědou jak pro znalost přírodních jevů, tak pro pochopení jevů ..text continues