Stránka:vatra-23-3.djvu/6

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Úpolník.

Ve staré švestce na mé zahradě loni nasadil se úpolník. Znáte toho vrabce? Neznáteli jej, špatně pozorujete i nejbližší vám přírodu. Řekne se vrabec a šmahem se odsuzuje. A přece tento úpolník je mnohem mírnější ptáček, ba docela milý. Posedává po stromech mezi větvemi a volá: „přijď, přijď, přijdu“ — tak se mi aspoň zdálo. Nekřičí, zpívá pěknými akordy! Jeho rezavá hlavička ho hned prozradí, tím spíše, že je dost důvěřivý jako všichni vrabci. Hnízdečko měl ve staré švestce, duté a ztrouchnivělé, asi 1 m nad zemí. V polovici července pípali tam mladí. Pak se rodina rozešla – jako u všech ptáků. Studovat ptáky musíte na jaře. Než hnízdí nejlépe zpívají a když hnízdí vrcholí jejich život.

Biologická pozorování.

(Hlemýžď zahradní.)

Nejvděčnější pro junáka jsou biologická pozorování. Příběhy, jež se čtou, když se právě dějí, kus života Přírody, jež je vždy zajímavá. Který náš junák by nechtěl mít za letošní léto padesát svých biologických pozorování, t. j. zápisků, jak na vlastní oči viděl to co třeba dříve jen četl a o čem se učil. To bude pravé přírodovědecké vzdělání junáků lesní moudrosti.

Nejvíce nasbíráte pozorování z říše bezobratlých. Jsou to věci často na snadě ležící, ale málo kdo si jich Všimne. Kdo na př. pozoroval ony prazvláštní „hry lásky“ našeho nejobyčejnějšího hlemýždě zahradního?

My minulého roku v Užhorodě s „Černými Medvědy“ obdivovali jsme se tomuto zdánlivě línému a netečnému tvoru, když jsme pozorovali, jak klade vajíčka. Na tvrdé, vyprahlé půdě na 8 cm hluboko dovedl vniknouti do země a na dně toho dolíku složiti svých 15 vajíček, skleněných to perliček velikosti malého hrášku. Obdivuhvodná práce a překrásný výsledek.

Balú.

Žijeme v obdivuhodném a krásném světě: světě. jemuž je nanejvýš důležito rozuměti; a jemuž je nebezpečno, ne-li osudno, nerozuměti. Není zvířete ani rostliny, které by nestálo věnovati neřku hodinu, ale odevzdanost celého života. Často je mi líto pomysliti, jak mnoho štěstí ztrácí naši lidé neznaliostí vědy. Je-li kdo hloupý, je to jeho škoda. Každý les, každé pole, každá zahrada, každý potok, každý rybník jest pln zájmu pro ty, kdo mají vidoucí oči.

Lord Avebury.