Stránka:vatra-23-3.djvu/24

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 23

… musí pracovati:

fanaticky, s nadšením,

musí rozvíjeti

fanatism, horečnou horlivost.

Jste—li jen na půl srdce přívržencem tohoto kmenového zřízení Lesní Moudrosti, opusťte je raději. Zřejmě není pro vás. Ale jste-li pro ně — poněvadž pak jistě jste i se mnou — s celým srdcem, tělem i duší, připojte se, fanaticky, s nadšením, oddaně, s takovou horlivostí a zápalem ve svých očích, jako „derviš na poušti“!

To není věcí debat ani čtení, jste-li proto, musíte jednat! Nemůžete být jedním z Lesního Bratrstva a při tom nebýt „zasvěcen“ — a nebudete „zasvěcen“, nepůjdete-li cestou lesa.

Toto naše učení jest pro ty, kdož věří. Kdo věří, musí žíti. Musí učení naše nésti dál.

Bílá Liška.
Československá Liga Lesní Moudrosti.
(The Woodcraft League of Czechoslovakia).

Miloš Seifert, náčelník, t. č. Sušice.

Frant. Kupka, místonáčelník, Praha-VII., 1274 (Legie Malých).

Prokop Koudela, tajemník, Beroun I.-69.

Míla Vavrda, jednatel, Praha-Žižkov, Karlova 27.

Jos. Fišer, pokladník, Praha-Žižkov, Lipanská 4.

Jarní číslo (3).

Obsah: Miloš Seifert, Poselství jara. — Balú, Lesní věda na jaře. — Gamma, O dvojím hrdinství. — M. S., Slavnost probuzení. — E. T. Seton, Smrkový strom vypráví. — Dr. Vikt. Jedlička, O příčinách stárnutí a smrti rostlin. — De la Coup, Hrdina. — T. B., Lesní jméno. — Kroj Lesní Moudrosti. — Knihy Lesní Moudrosti. — Výroční sněm Ligy. — Jak žijeme.

Obálka: Poslání Vatry. — Z náčelnictva Ligy L. M. — Z dopisu E. Th. Setona náčelníkovi L. L. M. — Bílá Liška, Vůdce.

Obrázky v textu: Richter L., Přijde jaro. — W. Crane, Zalévání, květin. — Stínový obrázek Pavla Konevky. — Kresby Setonovy k povídkám o zvířatech.

Vatra Lesní Moudrosti. Časopis Čsl. Ligy Lesní Moudrosti. Vychází čtyřikrát do roka. — Předplatné Kč 10.— ročně. — Redaktor Miloš Seifert, profesor gymnasia, t. č, v Sušici. Zodpovědný redaktor Fr. Kupka, učitel Legie Malých, Praha-VII., Plynárenská ulice 1274. — Administrace Josef Fišer, Žižkov, Lipanská 4. Nákladem Čsl. Ligy Lesní Moudrosti. — Tiskl A. Novotný, Žižkov. Břetislavova 31.