Stránka:vatra-23-3.djvu/15

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


]AK SMRKOVY STROM VYPRAVI SVÉ DEHNY. ' - “am—WW Myslete si, že jste v lesích,

krásných lesích vašich pohranič- 

ních, hor. Vidíte tu dva druhy stromů: jehličnaté a listnaté. jehličnaté mají—listí jako je- hlice a jsou zelené celý rok; mají šišky a měkké dřevo. Listnaté shazují na podzim listí, které je široké; mají oříšky nebo bobule a tvrdě dřevo. Pamatuj toho, každý strom, jenž roste, má květy a semena; a strom můžešíjmenovat vždy podle jeho semen to jest jeho ovoce. Najdeš-li strom se širokými listy a oříšky nebo bobulemi, patří k listnatým. Z těch jehličnaté zdály se mi vždy zajímavější. V září 1902 měl jsem to štěstí, že jsem mohl studovati stromy V horách v Idaho. Malý jeden stromek měl být sťat, i udělal jsem si pečlivě nákresy jeho. Bylo mu čtrnáct let, na pařezu ukazoval jeden prsten na každý rok svého růstu a na kmeni vřeteno větví na každý rok. Bylo viděti, že mezi větvemi se kmen ne úží; jest rovným válcem, ale u každého uzlu se najednou zúží o to množství dřeva, jehož potřebovaly tyto větve na své dřevo. Začneme-li uprostřed pařezu anebo dolejškem kmene, shle— dáme, že stromek nam vypraví vlastní historii svého života a svých strasti, Prvý jeho rok, soudě po dolejšku kmene a podle nejvnitřnějšího kruhu, byl docela obyčejný. Následující rok, podle druhé části kmene a druhého kruhu, bylo krásně počasí a stromek vyrostl asi dvakrát tolik, co prvý rok. Třetí rok pachole-borovička měla kruté časy a div že ne- umřela. Snad bylo suché léto, takže malý stromek Vyrostl pouze 2%) palce výše, kdežto kruh dřeva, který připojil. nebyl silnější než lístek papíru. Následující rok, čtvrtý, vedlo se mu lépe. A po té přišel jeden z nejlepších roků, neboť vyrostl 71,5 palce vysoko a přibral pěkný tučný kruh dřeva, jak vidíte. . V jedenáctém svém roce měl nové starosti; bud že bylo suché počasí, nebo stromy kolem příliš stínily nebo naň přišla nemoc. Neboť vyhnal na vrcholku jen maloučko a dřevěný kruh na pařezu je jeden z nejtenčích. Ovšem, řez pilou druhým článkem jeví pouze třináct kruhů a třetím pouze dvanáct, kdežto řez špičkou stromku jediný kruh, který rostl tento rok.

..text continues