Stránka:vatra-23-2.djvu/3

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Ročník II. VATRA Číslo 2.

LESNÍ MOUDROSTI

Poselství.

Bratři a sestry,

řady naše vzrostly a nemůže býti mezi námi v celku nežli pouta duchovního, A přece jsme přišli realisovat ideály a nestačí, abychom se jen těšili tím, že jsme se poznali, jsouce stejného smýšlení. Ba, i to je pravda: nejsme takovými a nebudem, dokud tvrdá skutečnost práce pro woodcraft nás neučiní opravdovým duchovním bratrstvem.

Proto chci přijíti každým číslem k vám s poselstvím, jež by pomáhalo vám všem k sebevědomému vykročení na cestě, od níž není úchylky. Nemyslete si, že woodcraft je skauting. Mnozí z vás vedou své družiny po skautsku a ne duchem woodcraft. Jak je to možno? Skautingu Baden-Powellovského je všude plno a tradice jeho již je skoro vytvořena, už tu je šablona a do mechanismu upadá člověk vždy tak snadno, zejména v naší době, poněvadž je to pohodlnější. Woodcraft teprve hlásáme my a chceme býti jejími průkopníky. I jest třeba o věci mnoho přemýšleti a dobře jí studovati. Jak je možno, aby byli mezi námi vůdci, kteří si neprostudovali celou — dnes už dostatečnou — českou literaturu woodcraftu a nehleděli seč síly jejich stačí vniknouti do jejího ducha? Kdo zná příručku „Přírodou a životem“, „Duch Lesů“, „Kmenové zřízení“ a „Vatru I. roč.“ a kdo má srdce čisté a v duši lásku, může úspěšně pracovat s hochy nebo dívkami pro českou Lesní Moudrost. Nikdo nemůže býti vůdcem bez tohoto!

Obyčejně nově se utvořivší družiny a kmeny brzo zahynou na nedostatek řádného uvedení do junáctví, nenalezše smyslu jeho a nezamilovavše si jeho methody. Proto chtěl bych pomoci vůdcům těmito řádky, aby vplynuli snadno v pravidelný chod junáckého života se svými družinami a kmeny. Jednoho třeba se varovat v junáckém životě: schůzování bezúčelného, napodobení dospělých lidí v jejich spolkaření, jakož i chození kilometrového podle turistů.

Pamatujte, že život junáka je především venku, ve volné, divoké přírodě a tam především přeložte svou činnost. Nevzdychejte příliš po klubovnách, nemáte-li jich. Nepěstujte slovíčkářství škol, ale vneste ducha a život do svého sdružení. Na besedách nepředčítejte, ale vypravujte. Nevykládejte stále plány, ale dejte se hned v činnost „myslící rukou“. Nestačí čísti příručku, ale třeba podle ní žíti a pracovati.

Tuto tedy několik řádek, jak začíti pracovati.

Venku. Scházíme se pravidelně jednou týdně na nějakém příhodném místě v lese, parku, zahradě, poli, lomu atd. Hoši, dívky posadí se do podkovy před svým vůdcem. Možno-li, zažehne se ohníček uprostřed kruhu. Nyní vůdce vyloží, proč se hoši sešli; že chtějí založiti družinu nebo kmen Lesní Moudrosti; že Liga Lesní Moudrosti jest velkým bratrstvem lidí pro táboření a poznání přírody a pro světový mír a lásku všech.

Vůdce pak vyloží Zákon Lesní Moudrosti; smysl slova „woodcraft“; kdo to jest Seton; pozdrav lesní moudrosti a heslo. Pak shromáždění chlapci zvolí si jméno své skupiny. Zvolí vůdce na určitou dobu. Stanoví, který den v témdni se budou scházet a čas i místo schůzky. Je-li více hochů než dvanáct, mohou se rozděliti na družiny. V družině má být 6—8 členů. Podle „Kmenového zřízení“ se sorganisují. Určí, kdo bude strážcem ohně, kdo strážcem totemu, písmákem, hlasatelem atd.

..text continues