Stránka:vatra-23-2.djvu/28

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Československá Liga Lesní Moudrosti.

Junácká Obec Psohlavců a Horních Chlapců.

F. Kupka, místonáčelník — Praha-VII., Plynárenská ulice (Legie Malých). Jaroslav Šimsa, tajemník — Praha-II., Václavská 6. Evžen Schart, jednatel — Praha, Vinohrady, Erbenova II.

Zimní číslo (2).

Obsah: M. Seifert: Poselství. „ F. J. Gould: Pozorovatel. — J. Wolker: Žák. – Lesní věda v zimě. — Orlí péra v městě. – br. Kupka: Slunovrat. — Lída Durdíková: Jam- bova smrt. — Seton: Svišťův den, druhý únor. — Fr. Kupka: Cvrní, cvrní, cvrnk, cvrk… — Seton: Příběh ze života králíka. — Seton: Obřadní roucho. — Vikt. Jedlička: O příčinách stárnutí a smrti rostlin. – Domácnost. — Seton: Nůž a sekera. – Knihy Lesní Moudrosti. — Naše tábory. — Jak žijeme.

Obálka: Ze světa. — Z náčelnictva L.L.M. – Z administrace.

Obrázky v textu: J. Panuška: Chrám. – Orel Zuni. — Svišť. — Pištec. — Ze života králíka. — Obřadní roucho.

The Woodcraft League of Cžechoslovakía.

Frant. Kupka, vice-president — Praha-VII., Plynárenská, ul. (Legie Malých).

Jaroslav Šimsa, secretary — Praha-II., Václavská ul. 6.

Evžen Schart, executive secretary – Praha-Vinohrady, Erbenova ul. 11.

The fire of Woodcraft no. 2.

Contents: M. Seifert: The message. – F. J. Gould: The observer. – J. Volker: The scholar. – The Woodcraft in winter. — Eagle feathers in the town. – Fr. Kupka: The winter solstice. — L. Durdíková: The death of Jamb. – Seton: The woodchuck's days. — Seton: From the life and the hatchet. — Seton: The ceremonial robe. – The housekeping. — The books of Woodcraft. — From the Headquarters. – How do we live.

The cover: From the world. — From the headquarters.

Vatra Lesní Moudrosti. Časopis Čsl. Ligy Lesní Moudrosti. Vychází čtyřikrát do roka. — Předplatné Kč 10.– ročně. — Redaktor Miloš Seifert, prof. gymn. t. č. Mukačevo, Podk. Rus. Zodpovědný redaktor Fr. Kupka, učitel Legie Malých, Praha-VII., Plynárenská ul. — Administrace Josef Fišer, Žižkov, Lipenská 4. Nákladem Čsl. Ligy Lesní Moudrosti. — Tiskl A. Novotný, Žižkov, Břetislavova 31.