Stránka:vatra-23-2.djvu/26

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 25

Kmen „Maxmiliána Hošťálka“ v Žatci konal svůj slavnostní sněm o vánocích za přítomnosti jednatele Ligy. Oslaven byl slunovrat a uvažováno o další junácké práci v Žatci.

Kmen „Ondrášův“ v Líšni u Brna. uspořádal koncem minulého roku výstavku junáckých prací, která vzbudila živý zájem veřejnosti, hlavně učitelů. Jdou dobře stezkou Lesní Moudrosti.

Náčelnictvo Berounské župy, radilo se koncem měsíce dlouhých nocí v Žebráce o prohloubení a rozšíření hnutí v okruhu župy. Vydán hlasatel kmenům „Pupenec“ a dán podnět k oslavě zimního Slunovratu.

„Šedí vlci“ v Jičíně, nedávno založení, našli již naši stopu. Mimo vycházky robí loutkářské divadélko a loutky. Půjdou pak hrát dětem do okolních vesnic, aby získali peněz na knihovničku. Vydávají malovaný časopis „Jitro“.

„Táborité“ v Moravské Ostravě získali krásnou klubovnu. Pracují velmi čile a připravují se na sněmovou výstavku.

„Tolstého“ jednota v Praze - Michli otevře zanedlouho svou zděnou klubovnu, kterou si od základu až ke krovu sami zrobili. Schází se každé neděle k družnému besedování.

Jindřichohradečtí získali také klubovnu, ve které pilně ruce junáků stále něco kutí. Besedy a sněmy konají pravidelně s pestrým obsahem.

Jednota „J. A. Komenského“ v Přerově konala nedávno svůj výroční sněm a zvolila nového náčelníka. Nyní pořádá školu Lesní Moudrosti a časté sněmy. Chtějí co nejvíce rozšířit Vatru.

Družina „Černých Vlků“ v Příbrami pořádala v prosinci malou, ale zdařilou výstavku svých prací.

Družina „Stříbrných lišek“ v Příbrami našla si na „Vraním vrchu“ svou poradní skálu s kamennou chatou, kde sněmují a odkud konají výlety. Studuji hvězdnou oblohu. Obě družiny si živě dopisují s družinou „Sobů“ z Prahy.

Kmen „Bílého Tesáku“ ve Veleslavíně pořádal domácí slavnost slunovratovou s br. učitelem Knížkem. Orlí pero si zasloužil br. Slávek. Hleďte, ať Vlka dohoníte!

Jednota Praha II. Sbratřeny kmeny „Slunce“, „Stříbrné luny“ a „Soví“. Život všech jest radostný a pilný. Již od časného jara sobotu co sobotu rozjížděly se družiny do lesů hledati Krásu a Lásku. Našly ji. Vracejíce se, byly vždy naplněny Sílou znovu poznanou a nadšeny Pravdou. Kroniky se pestřily a jsou bohaté. Každý kmen měl svůj delší tábor, tak družiny Kamzíků a Tygrů 14 dní na Sázavě, družiny Severky a Jitřenky (dívčí) 10 dní na Šumavě, družina Rysů 14 putovních dní Orlickými horami a po Krkonoších, družina Kondorů 14 dní putovních „Českým rájem“. Vánoce prožily družiny Rysů, Včelek a Kamzíků na Železnobrodsku, kde šťastně propracovaly se zasněženými a neschůdnými Stezkami Palackého a Riegrovou. Získaly obdiv turistů a obyvatel. Na podzimním sněmu zvoleno nové náčelnictvo jednoty opět s Lumírem v čele. Zřízení jednoty i kmenů odpovídá kmenovému zřízení LLM. Vatru odebírají všichni členové jednoty. Jednotlivci bylo dosud získáno na 160 orlích per. K jarní výstavce předloží každý člen nejméně dvě své ruční práce.

Kmen chlapců v „Domě dětství“ v Krnsku vstoupil do Nového roku při domácí slavnosti v nových šatech. Jímavé zvuky hudebních nástrojů rozradovaly duše naslouchajících dětí.

O kroji vydali jsme pěknou brožurku. K tisku upravil ji „Šedý Vlk“ z Příbramě. Za obnos Kč 2.— zasílá ji administrace Vatry.

Nové kmeny v Teplicích - Šanově, Kolíně a Hředli u Rakovníka zaslaly žádost o zapsání do Ligy. Byly přijaty a podrobeny měsíční zkoušce. V té době musí dokázati, že jich zájem o hnutí je opravdový. Dokáží-li toho, budou jim po měsíci vydány legitimace a po získání alespoň 1 orlího pera, odznaky. Vítáme je k práci. Tímto způsobem budou nadále přijímány všechny nové kmeny.

Župa „Svantovítova“ v Brně konala výroční sněm 1. měsíce sněhu. Sněm posílil znovu naše hnutí na Brněnsku. Starostou župy zvolen prof. Dr. Hübner.