Stránka:vatra-23-2.djvu/21

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 20

V „h“ jsem nalezl více krve a v „j“ byl jsem znova vzrušen, neboť zde, právě po obou stranách stopy králíkovy, viděl jsem znamení podoby roztažených prstů a bylo mi jasno, že to jsou otisky velkých křídel. Králík prchal před orlem, sokolem nebo sovou. Asi dvacet metrů dále v „k“ nalezl jsem ve sněhu zbytky nešťastného králíka, z části sežraného. I poznal jsem, že orel to neudělal, neboť by byl odnesl tělo králíkovo pryč, nesnědl ho zde. I musel to být sokol nebo sova. Ohlížel jsem se po něčem, co by mi o tom více povědělo a odpovědi se mi dostalo. Právě u zbytků králíkových byla veliká ptačí stopa se dvěma prsty do předu a dvěma do zadu, jež mi pravila, že tu byla sova a že ona tedy byla tím vrahem. Kdyby to byl sokol, stopa byla by, jak vidíte ji nakreslenu v levém rohu, tři prsty vpřed a jeden vzad, kdežto sova obyčejně klade nohu s dvěma prsty vpřed a dvěma vzad, jak na náčrtku je vidět. Tedy byl jsem jist, že to bylo dílem sovy. Ale které sovy? V tomto údolí žily dva, snad tři druhy sov. Chtěl jsem to věděti přesně a hledaje další vysvětlení, nalezl jsem na stromečku vedle velké, měkké prachové péro soví (m) se třemi hnědými příčnými pruhy; což mně dosvědčilo, že tu byla nedávno Pruhovaná čili Křiklavá Sova a že ta pravděpodobně byla vrahem králíčka.

Vypadá to jako vypravování Sherlocka Holmesa zvířat — povrchní povídání, jehož zřejmost je podmínečná. Avšak právě co jsem si dělal tyto poznámky, kdo nepřiletěl lesem jako sova sama, zpět, aby se znova nasytila, beze vší pochyby. Snesla se na větev právě nad mou hlavou, sotva tři metry nad zemí a podala mi nejlepší důkaz, jako bych byl očitým svědkem vskutku, že vše, co jsem shledal ze stop a znamení ve sněhu, bylo úplně správné.

Neměl jsem tenkrát kamery, ale měl jsem svůj náčrtník a když si sedla, nakreslil jsem si obrázek, který dnes visí mezi mými obrazy, jež neprodám.

Zde tedy máte kapitolu divokého života, kterou žádný člověk neviděl, kterou nemůže člověk viděti, neboť přítomnost člověka by tomu zabránila. A přece víme, že je pravdivá, neboť jest napsána králíkem samotným.

Máte-li vidoucí oči, dovedete čísti mnoho podivných a vzrušujících událostí psaných pro vás ve sněhu, v blátě i v písku a prachu.

E. T. Seton.

Liga Lesní Moudrosti chce dáti naší mládeži ideál člověka tělesně silného, důstojného, jemného, ukázněného, šťastného může-li pomáhati, vyzbrojeného pro nepředvídané okolnosti, moudrého cestami lesa, stykem s lidmi, takového celkového vzdělání, že se může snadno státi odborníkem, kde je toho potřeba a naplněného takovým náboženstvím, jež činí jej žádoucím a potřebným dnešku.