Stránka:vatra-22-2.djvu/4

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


LISTOPAD — BLÁZNIVÝ MĚSÍC.

Indián nazval tento měsíc bláznivým.

Ona nádherná mýdlová bublinka, kterou duhově se třpytil říjen až do barev zlatých a krvavých, praskla, a stlumilo se všecko v lesk perletě a přelud opálu mlhovými clonami listopadu, Stromy svlékly nádherný svůj šat a teď tu stojí holé: změť větviček, pouhá kostra, obnažená, nic než tvrdý zákon za kouzlem změny.

Stojíme překvapeni neočekávanými událostmi a náladami.

Nebe a země splývají v jeden útvar, jako by nebylo mezi nimi rozdílu. A tak se nám halí pravda v neproniknutelný závoj. Přejde mlha a je zase den slunný a zářivý: i mochny kvetou venku. Protíráš si zrak a myslíš si: kdybych nevěděl, že tohle je podzim, nezdálo by se to jarem? A má listopad i svoje letní mužné chvíle, když plodnost slaví triumfy, i svoje dny stařecké stříbrné šedi, když lehá si země do bílých peřin — a tak listopad je jako duben měsíc, jímž valí se mnoho nálad a vír velkých změn, všechny roční počasí se v něm obrací, než ulehá příroda ke spánku.

A přece ještě v této době naleznete v plné kráse některé stromy a keře.

Šípkové keře červenají se svými bobulemi. Též hlohy. Trnky bývají namrzlé a docela dobré. Někde v houštinách přivábí vás svými červenými hrozníčky dřištálový keř. A nade všemi malinký keříček v lese má nejnápadnější oranžově rudé bobulky: skalník. I ty můžete jísti.

Dívejte se na zem na spadalé listí a doplňujte svou sbírku z říjnu. Hle, tu podivný leží lístek: podobá se kalinovému, ale je velký a protáhlejší. Hledejte strom, s něhož spadl. Ano, břek to jest, A nalezli jste výbornou moučnou potravu, jeho namrzlé červené malvičky, výbornou pro vás i ptáčky.

V listopadu sbírejte ještě semena. Udělejte si sbírku semen, poznanávajíce si květiny, s kterých jste je sebrali. Nejenom, že poznáte plody rostlin, které musíte jako dobří zálesáci znát, ale váš úkol rozsévače se tak nejlépe rozřeší: na jaře půjdete je rozházet do mezí, strání a lesů! Kdo z našich junáků bude míti největší sbírku semen divokých rostlin?

Mnoho pozorování krásných můžete v listopadu učiniti v říši ptactva. Odlétají, pokud již tak neučinili: divoká kachna, červenka, sokol stěhovavý, lyska černá, chřástal vodní, Našimi krajinami táhne někdy čečetka, zajímavý konopce podobný ptáček, linduška vodní („skřivan sněžný“ v Krkonoších), mohli byste zahlédnouti, jsouce bedlivými pozorovateli přírody, snad i táhnoucí labuť, spíše však než s těmito všemi setkáte se s hejlem a cvrčalou.

Nejspíše budete teď pozorovati sýkorky různých druhů. Mlynáříčkové, kterých v létě sotva jste si všimli, jsou teď velmi důvěřiví a v hejnech přilétají k lidským obydlím. Stehlíci, čížkové, zvonci přelétají. V lesích kavky, strakapůdi, sojky, ořešníci na sebe upozorní. Zlatohlávci a brhlíci vyruší vás z vašeho snění na pochůzce lesní. Hledají si potravu a všechno prošukají. — O svých pozorováních ornithologických musíte si vésti přesný denník. Pošlete nám, co zajímavého jste si zapsali!

Balú.