Stránka:seminar2010sbornik.djvu/7

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 6

BIRTHPLACE OF
ERNEST EVAN THOMPSON SETON
Artist – Naturalist and Author
Born 1860 Died 1946

Jdete-li po chodníku okolo, písmo není dost velké na to, aby bylo jasně čitelné, a tak si náhodný chodec nemá šanci všimnout, komu je deska věnována. Ten, kdo přichází najisto, může však nezamčenou brankou vejít až k domu. Ideální stav to není, ale lepší něco než nic.

Projížděli jsme tímto místem dne 3.8.2010, abychom zde položili jednoduchou kytičku se stuhou připomínající tuto událost a existenci českého woodcraftu. Na naše zvonění (klepání) nikdo neotvíral. Na návštěvu radnice, abychom zjistili, zda město chystá nějakou akci k uctění výročí narození Setona, jsme, bohužel, již neměli čas.

V širším okolí South Shields najdete na mapě několik míst s názvem Seaton[1] nebo s názvem obsahujícím toto slovo (např. Seaton Sluice, Seaton Lodge a Seaton Delaval v Seaton Valley, cca 10 km severo-severo-západně od South Shields), ale žádné z nich není pravděpodobně ono rodové sídlo Setonů, jak se o něm zmiňuje E.T.Seton ve svém životopise. Nicméně šlechtické sídlo Seaton Delaval Hall[2], které patřilo 700 let rodu Delavalů, leží v těsném sousedství zaniklé vesnice Seaton (zaniklé ovšem až v 50. letech 20. století), ze které zbyl jen farní kostelík Panny Marie se hřbitovem. Je jen náhodou, že jedno z nejčastějších příjmení, které zde na náhrobcích najdete, je Thompson?

Podle E.T.Setona uprchli Setonové (jeho předci z otcovy strany) po porážce Stuartovců v roce 1746 do Anglie a jeden z nich, Alan Cameron, našel útočiště mezi loďaři v South Shields a přijal jméno Thompson.

I když Seton prožil ve svém rodišti a své rodné vlasti jen pět let, než se rodina vystěhovala do Kanady, rodové kořeny, specifická rodinná a náboženská výchova i tradice staré Anglie ovlivňovaly Setonovo myšlení i jednání po celý život.


  1. Původ tohoto staroanglického názvu je „town by the sea“ (sea town) čili (pří)mořské město. Není to však jen místní jméno, ale i osobní (chlapecké křestní) jméno, které se však dnes vyskytuje velmi zřídka, a příjmení, které má ve Velké Británii několik tisíc nositelů. Seaton má dvě variatní formy: Seeton a Seton.
  2. Nyní ve vlastnictví a správě National Trust, viz http://www.nationaltrust.org.uk/main/w-global/w-localtoyou/w-yorkshire_ne/w-seaton_delaval-saveit.htm .