Stránka:seminar2010sbornik.djvu/6

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Setonovo rodiště dnes

Ernest Thompson Seton se narodil[1] dne 14. srpna 1860 v městečku South Shields na severovýchodě Anglie v ulici Wellington Terrace č. 6 (dnes se tato ulice jmenuje Beach Road a dům má číslo 43).[2] South Shields leží na jižním břehu řeky Tyne při jejím ústí do moře. Historicky to bylo na samé hranice se Skotskem (na severním břehu Tyne končí Hadriánův val), ale dnes ubíhá skotská hranice severněji a South Shields se nachází přibližně v centru regionu Severovýchodní Anglie. Poloha u moře a u ústí velké řeky, kde jen pár kilometrů proti proudu leží významné průmyslové město Newcastle, jakož i nedaleké uhelné doly, předurčily tehdejší orientaci městečka: loďařství, rybářství a obchod. Loďařství a lodnímu obchodu se také věnovali otec i děd E.T.Setona.

Seton v úvodu svého životopisu Cesta životem a přírodou podrobně popisuje okolnosti svého narození, včetně těhotenství své matky. Připomeňme, že se narodil jako poslední ze čtrnácti dětí (z nichž však tři zemřely v dětském věku). Samotné rodiště pak popisuje následovně:

„Město South Shields, mající tehdy na 40 000 obyvatel, se skládalo z průmyslové čtvrti, táhnoucí se podél řeky, z velkého uhelného dolu a z obytných domů ro z r ůstajících se v kopcích; a blízko ústí řeky, obrácena k moři, stála osada těch, kteří se domohli úspěchu, získali jednu či více lodí, a říkalo se jim proto loďaři. Oba moji dědové patřili k této skupině... Otec postavil časem tříposchoďový zděný dům na Wellington Terrace č. 6 .. . Z oken obrácených na jih byl nádherný pohled na pšeničná pole a louky s pasoucími se stády krav, ovcí a koz, na slepice v trávě, zpívající skřivany na obloze, daleko až k Sunderlandu a pobřeží...“

Dnes je South Shields součástí rozsáhlé aglomerace (South Tyneside), která sahá od Newcastlu až k moři, kde se střídá obytná a průmyslová zástavba – v porovnáním s pravým anglickým venkovem nebo mnoha malými historickými městečky je to místo dost nemalebné. Samotná ulice Beach Road stoupá od Setonova rodného domu východně na mírné návrší, všude kolem jsou rodinné domy. S kopce sbíhá ulice směrem k moři, kde vlevo je zábavný park, doprava se táhne dlouhá pláž – je zde oficiální koupací místo.

Když Setonův rodný dům navštívil v roce 1990 Mahykan a Střízlík[3], byla pamětní deska (již několik desetiletí) umístěna před domem na statném javoru. Zanedlouho poté však deska zmizela; nový majitel domu předpokládal, že ji odstranil (odnesl) řemeslník, který byl najat k opravě domu. Na přelomu let 1995/1996 byla nalezena a zachráněna z místní sběrny starých kovů a dostala se do ruky novinářky Janis Blower, která pro místní noviny (The Shields Gazette) píše historickou rubriku[4]. Ta ji měla podle svědectví Zdeňka Fišery – Klena u sebe ještě v roce 2000, ale později ji majitel domu[5] připevnil přímo na dům. Deska má na sobě několik nepochopitelných škrábanců – zřejmě jde o památku na pobyt ve sběrných surovinách.

Jedná se o dvoupatrový řadový dům, dobře udržovaný (včetně předzahrádky) a evidentně obydlený, ale nikde není žádná jmenovka. Mosazná pamětní deska o rozměrech cca 20 x 30 cm je dnes umístěna přímo na domě vpravo od vstupních dveří, s tímto nápisem:

..text continues


  1. Narodil se jako Ernest Evan Thompson. Tvar jména (Ernest Evan Thompson Seton či spíše jen zkráceně Ernest Thompson Seton), jak ho známe dnes, přijal až v roce 1883 a začal používat po roce 1897. O vývoji svého jména píše Seton ve svém životopise Cesta životem a přírodou (Orbis, Praha 1977; s. 346 -349).
  2. Jestliže známe údajně přesné místo jeho narození (má souřadnice: 54.996522 a –1 .426576) a přesné datum i čas narození (podle vlastního životopisu to bylo ve 3 hodiny ráno), bylo by zajímavé požádat nějakého astrologa, který Setona nezná, aby zpracoval jeho horoskop.
  3. Mahykan (M.Stárek): Cesta do Setonova rodiště. Bizoní vítr č. 3-4/1990, s. 12 -13 . Fotografie z návštěvy viz Bizoní vítr č. 2/1990, třetí strana obálky.
  4. Blower J. Rescuing a plaque from the past. The Shields Gazette, 8.2 .1996, s. 5 .
  5. Podle Z. Fišery byl v roce 2000 majitelem domu David James Brown.