Stránka:seminar2010sbornik.djvu/2

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Odkaz Černého vlka

sborník referátů ze semináře ke 150. výročí narození Ernesta Thompsona Setona
Praha 17. listopadu 2010

Martin Kupka - Logan, František Kožíšek - Biminiji, Aleš Kapica - Keny, Jan Hokeš - Hošna, Petr Jehlička, Vlastimil Růžička, Jan Robovský, Jiří Pacl - Migisi, Ján Dulla - Modok, Michael Antony - Tony

Uspořádal 
Martin Kupka - Logan
Odpovědný redaktor 
Michael Antony - Tony
Grafická úprava sborníku 
Magdalena Karelová - Waki
Grafická úprava obálky 
Stanislav Dlouhý - Hadži
Korektury 
Jana Ptáčková - Fili

Fotografie na titulní straně: E.T. Seton v Praze roku 1936

Vydalo Sdružení Avalon v listopadu 2010 jako svoji 102. publikaci

Sdružení Avalon, Komořanská 87/13, Praha 4, 143 00; www.sdruzeni-avalon.cz

Vydáno pro vnitřní potřebu Ligy lesní moudrosti

Liga lesní moudrosti, Senovážné nám. 24, Praha 1, 116 47; www.woodcraft.cz