Stránka:letak-26-3.djvu/1

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


VIDĚLI jste zdravé, sluncem ožehlé a větrem ošlehané tváře junáků, když vraceli se z letního tábora? Šli usměvaví a chodcům rozdávali jaro svých veselých písniček.

Moudří cestami lesa, zkušenostmi bohatší a naplnění štěstím zdařilého družného táborového života, neradi loučili se s otevřenou náručí lesa, s vonícím klínem květnaté louky, s řekou a modrým pásem hor.

Viděli jste junáky u táborového ohně uprostřed lesů, kde si vytvořili vlastní obec, nerušenou nenávistí a sobectvím? Jiný, lepší, život v ní zavládá než ve městech a vesnicích. Prosté okolí vtiská jejich životu, jednoduchý, otevřený a jasný junácký ráz, není mezi nimi nebratrství a nelásky. Pod praporem solidarity odcházejí do svých domovů a přenášejí klid a úsměv do celého okolí. Avšak ani v městech a vesnicích nelenoší, pracují v dílnách, besedují, čtou, zpívají a rozmlouvají na sněmech, ranním tělocvikem a cvičením na zdravém vzduchu snaží se zdokonaliti svá těla a upevniti zdraví i nervy.

Pane, paní, učiteli, dělníku, profesore, úředníku, krátce člověče poctivě si vydělávající svůj chléb, nesouhlasíte-li se systémem dnešních škol, ani celkovou organisací lidské společnosti, neodcházejte do ústraní, aniž byste nepoznal

Čsl. Ligu Lesní Moudrosti,

která snaží se uskutečniti výchovný systém znamenitého amerického vychovatele a malíře zvířat Ernest Thompson Setona, jehož vzácná díla jsou z velké části již do češtiny přeložena a vydána.

Pište si o časopis Českoslov. „Ligy Lesní Moudrosti. „VATRU“, jež přináší původní bohaté práce Gammovy, Sulovy, dr. Hůbnerovy, Setonovy a j. Zajímáte-li se dále o praktický život L. L. M., chcete-li, aby děti Vaše levně a krásně ztrávily prázdniny, pište jednateli M. Vavrdovi, Praha-Žižkov, Karlova 27, nebo obraťte se na nejbližší náš kmen v místě. Chcete nám pomoci v naší práci?

POJĎTE K NÁM!

Vyplňte dolejší přihlášku a pošlete nám ji!

Členství v Lize není omezeno stářím, ani pohlavím, ani národností, ani náboženským či politickým vyznáním. Liga je hnutí sociálně pokrokové, zásadním jejím požadavkem je abstinence a nekuřáctví.

Čsl. Liga Lesní Moudrosti jest uznanou odbočkou Setonovy Americké Ligy The Woodcraft League of America.

Jméno ........................

zaměstnání ...................

bydliště .....................

hlásím se do Čs. Ligy Lesní Moudrosti a žádám o přijetí a zasílání časopisu L. L. M. Vatry, na niž předplatné po obdržení prvého čísla zavazuji se zaslati.

podpis ......................

Tiskem knihtiskárny „Invalido- a Lidografie“ v Hořovicích.