Stránka:kz-69.djvu/53

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


- 47 _

  • Za dlouholetou činnost v hnutí lesní moudrosti

-může výbor pro pocty udělit zasloužilému členu, který dosáhl alespon hodností sagamorn, l e s n i "jméno. 3939! Každý člen lesní moudrosti se řídí při volbě svého ošacení předevší 1m zásadami účelnosti & hygieny. Dobře víme, že krojem se nedá propagovat moudrost. 1 Ale kroj, & vůbec jakákoliv formální věc, může dovr— nšovat soulad v životě. Především je nutno dbát o soulad kroje s prostředím, vě kterém žijeme. Do přírody se nejlépe hodi kroj nenápadné barvy — zelené nebo khaki (pískové). Střih a typ kroje si volí jednotlivé kmeny podle vlastního vkusu, ale tak, aby ' - odpovídal požadavku účelnosti & střízlivosti. Na levé straně prsou se nosí znak České tábornické unie nebo '.lesni moudrostí, na levém rukávě znak kmene & odznak nejvyšší dosažené hodnosti. Na pravé paží se mohou nosit . znaky mistrovství.

  • Pro život v táborech si může každý zhotovit svůj

svérázný kroj.