Stránka:kz-69.djvu/52

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


..45.. AÉJA A PŘEZDÍVKY “=V kmenovém životě , hlevně na táborech a v při— , užíváme místo občanských jmen "přezdívek" & fsních jmen". Nový člen, který přichází do lesní ídrostí , bývá obyčejně přijat asi po třech nebo i ie měsících, takže ho jeho přátelé mohli zatím poně— ffh poznat. Podle některé své význačnější vlastností, iby nebo podle nějake příhody dostává pak

  • e z d í v k u , jako například Datel, Bobr, Pi—

"ví, Medvěd, Sejček, Kim, Lesan, Mauglí & pod. Když “fbýt někomu udělena přezdívka, náčelník napíše občan—

jméno na jeden kousek březové kůry & přezdívku na
  • i_ý. Na sněhu nebo na slavnostním pow—vow (poradě)
  • Šbesedě hodí náčelník pásek březové kůry & občanským
  • ?nem do ohně & udělí bratrovi jméno nové.

Člen si sám zvolí osobní znak, kterého bude uží— _Íi. Takto se postupuje, je—lí přezdívka v nějakém ';slu slavnostní. Jinak je též užíváno přezdívek _Ézvýznamných nebo dokonce hanlivých, kterých se nosí— '71 bude hledět co nejdříve zbavit & vysloužít si - ťm— wwww;m.m .