Stránka:kz-69.djvu/50

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


_ 45 -

  • L2L£L„33££3££„;EEEÉ

— po Šesti velkých poctách z každého světla a dvě místrOVStvi. 5. S a 0 h o m — Hodnost sachema může být uděle— ___—___..._-_.— na tomu, kdo získal po dvanácti poctách z každého světla v celkem 4 mistrovství. 6. Y-Š-Ž_Ě_Ž___-Ě-Š_Ě_Š_Š_Ě_— celkem po dvanácti velkých poctách & čtyřech mistrov— ství. 3533993132393; Na táborech uděluje távorová rpda (obvykle na posledním sněmu) ĚŠÉĚÉ-Š9ĚÉŽĚ9_ĚŽĚŠÉÉĚĚŠ " těm! kte“ ří se nejlépe osvědčílí v lesní moudrosti & táboření; ÉŠŠĚÉ_ŠĚĚĚŠĚX _ těm, kteří udrželi po celou dobu táboření svůj stan & jeho okolí v úplně čistotě a pořádku.