Stránka:kz-69.djvu/48

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


_ 43 - POCFY HODNOSTI Pro kmenový život vypracovat E. T. Seton 7 esous tavu různých úkonů z mnoha oborů lidské činnosti, Šlktcré shrnul v "Knize orlích per" (Čínů) & v "Knize místrovstvi". Za vykonané číny, za získání určitých dovedností nebo znalostí získává člen "pocty" (malá , ' l ' '

ebo velka orlí pera) & "mlstrovstv1". Úkony JSOU rozděleny do čtyř typů lidské činnosti, odpovídajicí světlům zákona: v kráae, síle, pravdě & lásce. Pocty & hodnotí, které Seton v kmenovém zřízeni zavedl, nejsou odměnou za vykonané činy, nýbrž uznáním těchto činů. Ílověk nalézá ve svych činech vnitřní uspokojení, ele přesto potřebuje spravedlivého uzná— ní. Proto jsou zavedeny tyto pocty & hodnosti za různé činy. HODNOSII_ _MALEHO BRÁTRSTVA ___—o...- ...-— -—_-.._—_.__.—-_ ĚĚŠÉĚŽ' Tohoto stupně může dosáhnout hoch nebo dívka ne starší dvanácti let, získrvší 4 pocty. Ty nemusí být ze všech světel. zvěd. Zvědem se může nazývat tan, kdo nedo— sáhl dVanácti let a získal 8 poct, které nemusí být