Stránka:kz-69.djvu/43

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


.“,l

, přitomnosti alespon polovičního počtu členů kmene)

.nščelník & kmenová rrda zvolena. Sněm udílí členům pocty & hodnotí schválené výborem .pócty. Ročně má každý kmen konat aspoň čtyři sněmy: ,niš letní, podzimní & zimní, z nichž jeden, nejlépe Jz„mn„ je výroční. gh sněmu má právo hovořit a hlasovat jen člen kmene, -ž mu náčelník udělil slovo. i',ŽK'menová ra a je poradním sborem náčelníka & zárOVcň mmným orgánem vůle kmeneo Skládá se z kmenového nám

níka„ ohnivou, písmáki, hospodáře & rodových náčeln.íků.

fgvyk„m, že rodovv nočelní k zastává ještí některou jmenovaných í.unkcí, popřípio e i více funkcí; "ňová ride lídí kmenový život„ %ňně Se týká náčelníka rodu.) Vsechen zdar kmc1;ovóho n>bo rodovcho života záleží t5111, jaký je náčelník, je—li schopný, máwli dosti 'čšnosti, vynalézavosti a vážnosti pro povinnost, kterou J_na Seben Jako ůdce mus í mít doeti vyna Nvost., "úkavosti, schopnosti rychlého rozhodování a jednání &? Zkušenoe ti ze života v přírodě a různých praktických _GÉnostech OVŠem náčelník nemůže znát všecko; Často se mnozí obá— . [“jmout se vedení, domnívajíce se, že nemají dosti ností. Někdy všek stačí jen upřímný zájem a na dš ení,