Stránka:kz-69.djvu/42

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


— 37 Součásti za SVČCOVací stezky ja“ ou dá.le tyto požadavky, které musí plnit každý člen lesní moudrosti. Každý člen musi 1. prokáznt, že porozuměl úměrně svému věku myšlencc lesní moudrosti, 2. naučit se zákon lesní moudrosti & projevit upřímnou snahu pOle něho žít, $a naučit se znnk a pozdrav lesní moudrosti, 4. zůčactnit se činnootí kmenu nebo rodu (stráž — udrž0m vai yíscqná spowynl s mctoďícnou y d0u)„

prlj„tí do lihem; navrhuýo novxlůšnja Vzítoínou né,- „ 1„.

n3h„ Zkušnbní dob; n:mí být oolši nv; J TOK„ YlgČ v tfw to době nováček nooj)ýl, na "26 být hlinon c:“i mouW * dro;ůi, ale můžc být n;dčla jejim howtmm„ Kováčk m piiýímá iíínlOVV nebo rodový onČm„ Ltlňž p LJfll mltodícká rcdn Č sko tábornické uníc„ Člcn má právo zmčastnit se vsech podni & & schůzí kmcnc včetně sněmu, má právo hlasovaty používat zařizení „lesní moudrosti a právo no. it odznwk lcsni moudrostí v 1 oněm s kmenovým náč lníkon jc nojvyšbim rozholujícím orgáncm kmene, Je shromážděním řádných členů, přípddně nově přijímaných & někdy též pozvaný*h hostí. Sněm hl asuj o všech důležitých ustanoveních & činech kmenc, volí jedno“ za rok nebo za dva roky náčelníka & kmenovou rodu„ Volba je tajná & hlasuje se bílými & čern?— mi kuličmomí nebo fazolemi & podl Většinou "bílých hlasů"