Stránka:kz-69.djvu/40

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


  •  »— a“ ! _:- -»„— “v -T“V.'“,-' A“,— - “i . 4 q *'rv>

4. btopo uypllcl luK„ LLileGŠ uou„oon musl yr'„uúut,

 »

ob doxodn nůor „rřsného nbc uvitťcno„o zhotovit, navr0 v třbořo vpr r„bit pouodlné sedátko, vyřog„t somxu, „RL lov„t obrá- íklod: Vwžrdujo so, aby nováček tábořil alespoň / nocí pod st1— nem, 1obo Lutoval po tai dny n známou krzjinou, vžďy spal v-nku & veškeré ji— dlo si nosil sebou.) 6. LĚOJG svědomitooti (Příkllď:l (valvi se strnoví svědomité vykonuváni určit“ goviunosti doma nebo v kmeni & podn) Y. Stopa odříkání (lříklo d: Iáčo lníl mzze žád t, aby novv;xc ek se po určitou dobu zřekl nějaké příjemné věcí, které všzk není nutná)! 8. Stopa tabu (Příklad: Vyžabuje se po určitou dobu úplné vystříhání zlozvyku & pod,) 9. Stopa znaloatí p;írody (řřiklrd: Nováček se musí naučit poznávrt určitý počet květin, stro— mů nebo kcřu, obratlovců nebo bezobratlých, hornin nebo minerálů, souhvězdí atp. & svou znalců t musí prokázat). 10. Stopa lásky & přírodě (Příklad: Nováček vysp adí určitý počet květin nebo stromů, rozmí— stí na správných místech ptačí bud“ , bu— de se po urcitou dobu starat o ptačí krmítka & pod.Š