Stránka:kz-69.djvu/39

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


_ 34 -.

a-lqdoVat o činnosti kmono nebo jcho rodu, ale má,

o *. ' o se podíletna většine akcí kmene nebo rodu, pokud v , ,) . +. .1 „1 Č .—1(—" tft . ]„f. . _ ěplnl sve pov1nnos,í „Ja io (3 en este „a,vornícM; unu-„

)

FVÉCOVACÍÉÉEZŠÉ— - zasvěcovací stezka Je soubor zkoušek (stop), kterí “í ověřit osobní vlastnosti budoucího člena. Zkouš. '“ 90“ u všech nováčků stejné, nebot vždy nutno vzít v „jeňo věk a podmínky, za nichž má zkoušky skládat. ' druhy zkoušek budou při táboření v přírodě a jiné fněste. Zkouškyjsou zaměřeny především na ty vlastností 'člm, které by potřeboval zdoronalit, nebo na trkové y jeho povahy, které nejsou jasné. Počet & druh zkou— se tedy volí individuálně. Zkoušky ukl/“dá po poradě s členy kmene nebo rodu elníídlgíůancne nebo rodu), Strážím určuje zkoušky po dběžném písemném styku metodická rada pro kluby lesní drostí. Náčelník nebo metodická. radu volí některá z těchto “P zasvěcovací stezky'*z SWD? mlčení (Příkledz Na táboře nesmí nováček. několik

hodín promluvit, Dle zúčastní Se přitom všech akcí táborového programu.) 'StOPá laskavostí (Příklad: I'íováčkovi se určí doba., po kterou musí být ke každému laskavý, vy- stříhat se hrubých slov a pod.) Ptopfšxposlušnosti (Př-íklad: Po stanovenou dobu musí

  • nováčci: bez odmluvy poslouchat odpovědnou

osobu — náčelníka, rodiče, učitele a pod.)