Stránka:kz-69.djvu/38

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


„ „WW—.... , „...., ....- „...: „,.,u . (.n—www—v— rfvu v—vl „ »»»—fm mv -.- . rodu, „ujně gx“o náčclugu kngnc g d,l*4 k"““0"*+©l S„ dost?? il ke Fx luukci Volhou chVg svých so pno„„„ & zás lo JAK „; _ GlsTh JT „LUgf („ýfmf) |;srl LCUÚHOSTI A JED59„„' 9£___„„„„„„_„_„„„„„_„___„__„„„_„_.„„„„„_ „vanový ! bylyíh zivi; na Valiou 1 du p ísluLuí .„„ ob1“S i Čcukč t bornicný urip rm 1:©uí 1.L1 ti„L „ (kmene) i rctistrm„ni líszÍw řkho čl„nů„ Je m3“- u „ . „, „ , L I ' "© iStTOV“t Aluuí i 3nduotlich ic: Přímo na Wc'm ne1 z, . J .L _VV , - , - “ J ',_3.,„„. vyšší ra„d© CCGK„ tabornlcka unnj, &cnr„ ma ubeduz : 'NejVVSŠ 1 rad Cum-Í— i,.íř301"njclxé umo, PY'ÚU' l, Goda?— ho nám„ Č„ 24. Na tito rudě byl; zř12>nu tóž- mctolicří red? yro kluby lesní moudroaLíQ chLgiliv ci, htczi 'iyí V místc h, nic dosud nsui žádný Kmen, si vyžéd jí regibtfzčni lísíck na ijvyšši raděo Na stejnuu adresu vrací VIlně n, lístek “ bývrjí pak dále v písemném stylm & metodickou rudou„ Jgdnot— livci ži ici mimo km5 a se n- z ve i "st žemi lem ] J __ moudro stí". Poyyggég_Š' xsrvÍ v „LUuECH n členství-se muže yřihlúsit Každ, člen Časkó tú— bornické unie„ Přijrt za člena klubu (kmene) bývá asi PO 3 kamí" dale V samostatné Kaťitole. Ado EFG nechce pojrobit zkouš— < kalů , IIB bo mr'. mesicich ZKUŠLDDÍ doby, ve kterí prochází zkouš— * _Zasvčcovoci stezky". Tyto zkoušky jsou uvedeny zájem jen o určitou menší cást činností le . „v , „.. „ „ Šní mOUdros sůl, nemuze th prlgat za Glena kmene, axe můž , . . . e V něm zustrt Jako host. Host nema pravo hlasovat