Stránka:kz-69.djvu/36

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


ost členů "Losní moudrosni" so soustřoáuj„ gh lesní moudrosti", které tvoří součást "České ké unio". Kluby to obvykle ozn čuji trrdičním % kggn" & členové si srmi volí jméno kmena — např, peton, Kmen Slunce, Kmen Hledači stezky a pod. vaří skupina nejméně pěti členů přibližně s.:eJné— va stejných zájmů. Pokud se v kmeni sejde větši áenů, mohou se rozdělit podle věku nebo společného odmenšf ích skupin, které se nazývají "rod2_ — anř. rů, Rod Liš ek, Rod Volřvek & pod. ení mohou být chlapci i dívky, muži i ženy, star— BŠÍ, celé rodinv. Neni všfk nejlepši, aby členové věku tvořili v kmeni rod /s výjimkou ro— i„a dívky ve věku od 12 do 16 let. Má—li kmen .Má—l i 'kmen vady rozdělit do dvou "brstrstev", která se označují „% (do 12 let) ÍQŠQFpravu zaručuje svobodu, která je předpoklrdem „J členů a rozvoje života rodu. Zfručuje, že každá V kmeni má právo no svůj vl stní ráz a svůj