Stránka:kz-69.djvu/33

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


- 30 _ keiěm divočiny.» Světlo gravdz

gvdiVOSt — Hledej, miluj » chran pravdu.

Poctívost — Bud poctivý, když o něco usiluješ. rřasvědčení — Vytvoř si svůj názor & respektuj názory

jiných.

rvětlo síly tatečnost — Buš statečný, nauč se ovládat sám sebe. čenlivost — Bud mlčenlivý, neplý vej planými SlOVV. fuslušnost — Bud poslušný dobrého a udržuj si živé svě- É domí. Ěxšřleijšz Šaskavost — Bud la wý, ochotně pom hej bližnímu. Dbětavost — Bud obětavý, konej nezištně služby. Radost - Těš se ze života a z práce, hledej a tvoř. Pro malebné znázornění zákona lesní moudrosti pou- EÍVáme způsob kresby pískem vžitý u Navajů. Kreslí se ia zemi uprostřed sněmovního kruhu vytvořeného přítomný— h"členy. Kresbe nebývá Širší než jeden metr, nevyžaduje— líjínak velikost ohně, který při sněmu plane uprostřed &. Místo písku lze použít kamenů, dřeva a podobně, 'niChŽ se obrezec složí. Od kruhu uprostřed, vě kterém jest oheň představují— 8 myšlenku, vedou čtyři cesty k pravému lidství,

e v a v “ v '

čtyřem svetlum: ceste tela ke svetlu krasy, cesta