Stránka:kz-69.djvu/32

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


— 29 Od pravdivosti ve slovech k touze po poznání pravd světa přírody i společnosti. Od postivo— sti pli hře k pootivému jednání při prosazová- ní nejdůležitějších zájmů vlastních i těch,které člověk hájí ve prospěch celku. Od ideálu tělesné zdatnosti k abstraktním ideálům vytyčených společ— ností na cestě pokro u. Ou překonání strachu na noční hlídce ke statečnosti v boji proti zlu.0d mlčenlivosti při hovoru starších ke skromnosti v nejširším smyslu. Od poslušnosti pokynů rodičů nebo náčelníka k poslušnosti zásad „ednání vyply- vajících z důkladného poznání a při neotupeném smyslu pro dobro — svědomí, které mizí tehdy, když se člověk snaží místo přiznání chyby nejít odůvodnění pro zlý skutek. Od ochoty ke kamará— dovi k obětaVOsti pro blaho společnOSLi. Od ra— dosti, kterou nachízíme životem v přírodě & kme— ni k tvůrčímu životu, nejen očekávání radosti, nýbrž vytváření vlastního života a vztahů s lidmi. Tyto požadavky lze stručně shrnout do čtyř . skupin nebo směrů, které se označují jako světla zákona: Světlo krásy Čistota — Bud čistý tyi i místo, v němž žiješ. Úcta k tělu - Cti tělo, je nositelem života & chrámem ducha. Přirozenost — Bud prostý a přirozený, bud pří—