Stránka:kz-69.djvu/31

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


_ 28 _ l) Osvěžení, zábava a rekreace pro všechny lidí bez rozdí— lu pohlaví a věku. 2) Táborový život. Život v divoké přírodě jako v ideál— nim prOb středí, co největší styk se živly - -luncem, vodou, větrem. 3) samospráva za vedení dospělých jako moudra stezka “hládi. A) Kouzlo tábcrového ohně & kruh přátelství kolem něho.

5) Zálesšcké zkušeností, nebot lesní moučrost je nejstar—

ší vědou. 6) Pocty & dekorování za osobní výkony. 7) Pocty podle stupnice, to jest bez soutěže. Soutěž žnamená: "At ostatní pednou." Stupnice znamená: "Nacht každý stoupá." Pritom si sám volí postup. 8)jůúinský ideál, který vždy více povzbuzuje než pouhá nauka. 9) Malebnost, romantika & krása ve všem. ZÁÉQN_ŠĚĚĚÍ_MQÉPBQĚÍĚ Zákon lesní moudrosti vypařuje pravidla běžného den— úho života nutná zejména v táborovém prostředí ? pocho— Ditelná i dětem. Dosahuje však také nejvyšší zásady lid— 'kéh0 života, od prostého požadavku čistoty těla albo— Nště k čistotě & ušlechtilosti duševní. Od péče otělesné Zdraví k uznání důstojnosti druhého člověka. Od pobytu “lesích k pochopení vztahů mezi lidstvem & přírodou.