Stránka:kz-69.djvu/30

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


_ 27 _ . "Vudkraft je způsob, jak vvtvořit člověka s modrou oblohou v pozadí." "Zní to Sice pěkné, ale novystíhUJe to způsob výchovy" . v v Načeí Seton pravil: ll" anamená to něco v přírodě _dělat, o něčem přemýšlet, z něčeho se těšit, něco si 'pamatovat & stále mít na myslí, že ne mocnost, nýbrž p r a v é l i d 5 t v í „je nejvyšším účelom výchovy." Na dotaz, co je podle něho měřítkem úSjěChu v ži- votě, řekl kdysi beton: "Dostalo—li se člověxu výchovy, íZachoval—li si ji, založil.a vychoval rodinu, která 'šla'jeho cestou, hlasoval poctivě podle svého přesvěd— I v ení pri volbých, býl jeho život zdárný." O< Mnoho mladych lidí však je odsouzeno ke zkáze porušením zdravých jejich sklonů, skoro vždy zakřiknu— tím přirozené j jich touhy po trochu radostech. Dítě se nerodí zlým & nestane se zlým, nšpřinutíme-li je k tomu pošetilýmí m todamí. Lesní moudrost pracuje s dětmi a usměrnuje překypu— 5 JlCl energií & náklonnoat ke hře. Nechce hrubě potlačit „' jšjiCh projevy, ale vésti správnou cestou zděděné pudy, které mají nepřemožitelnou moc a sílu. Vudkraft je způšob Uvedení normálních instinktů ve zdrrvou činnoot. Instinkty ' jsou nashromážděnou zdčděnou moudrostí praotců nás všech, tVůrčí moudrostí, která vedla lidské plémě. PTO vudkrafterskou cestu výchovy uválímc kromě zá— _.k0na těchto devět zásuí: