Stránka:kz-69.djvu/20

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka nebyla zkontrolována


vítko neškoleného siláka, udílel jsem pero za vše, _ 17 _ mě co Obyčejně vyžaduje nejvyššího výkonu, např„: všichni, kdo ujdou čtyři míle za hodinu nebo běží 100 yardů za jedenáct vteřin. Jediné lehké bylo plavánín Všichni, kdo dovedou plavat 100 yardů, bez ohledu na to, jak pomalu, dostávali pero za plavání. VV druhém oboru, v tábornictví, udílel jsem pocty všem, kdo.dovedli správně jmenovat dvacet pět stromů, padesát květin, padesát ptáků atd. Vymyslil jsem hru zvanou "lov jelena" , v níž slaměná napodobenina jelena byla vyhledáno podle stop nebo papírků či zrn (později ocelových stopovacíoh že— _ lízek na botách) & ostřelováno šípy; Ústíhání nepřátelské— ho zvěda", "honba na medvěda", "lov králíka", "lov kopím na velkého medvěda", “zkouška bystrozraku & dalekozrakosti", To vše bylo pečlivě připraveno a úplně strhovalo bez— próstřední zájem těchto velmi primitivních mladých osob. Z každé stránky toho schéma přinášelo něco zdravého, ne— bot byla v něm malebnost, učilo chlapce, aby se semi spravovali & dávalo jim určité úkoly, jež mají vykonat; avšak kromě toho nikdy neopomíjelo přirozené sklony di— vochovy, chtivosti - která vždy ovládala jeho smysl. By— lo ho Použito jako vnady, popudu & hybné síly, aby tito hOŠí byli přivedeni na jiné cesty života a myšlení. Ú3pěch tohoto schématu daleko překonal moje očekává— ní. Hrubí & divocí hoši se mohou postavit proti učiteli & Vysmát se mínění starších, avsak nemohou zlehčit veřejné mínění své tlupy, vzdorovat kamarádům, kteří dovedou & mOhOU udělit po zásluze trest.