Stránka:kz-69.djvu/18

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


poněkud rozpačitě. Najednou jsem si povšiml, že jeden hoch zvedá obě ruce. "Tady," řekl jsem, "se podvádí. Zvrátili jste celou tuto volbu. Musíme to zkusit znovu."

Spustil jsem vřelou řeč pro Toma Barneye, uváděje všecky důvody, které jsem si mohl vymyslit pro jeho zvolení, avšak, rozumí se nemohl jsem zahanbit soupeře, ježto tu seděl. Pak jsem svou vlastní kandidátku dal napřed, abych strhl nerozhodné.

"Teď," povídal jsem; "hlasujte poctivě. Všichni, kdo jsou pro Toma Barneye jako druhého náčelníka, ruce vzhůru." K mému podivení jen dvě roce se zvedly – Barneyova a jeho bratra. "Všichni, kteří jste pro Toma Sewita." Čtyřicet rukou se nyní objevilo. Nebylo o tom nejmenší pochyby. Velmi nerad jsem oznámil, že Sewit byl zvolen. "Tome Sewite, pojd dopředu a slož slib úřadu druhého náčelníka." Tom vystoupil vpřed. k mému podivení nebyl vůbec tlustým hochem. Byl to omyl, do něhož jsem upadl náhodou. Sewit byl svalnatý hoch, který se mohl odvážit zápolit s velkým náčelníkem, bylo-li třeba a docela se hodil na své místo.

Nyní jsme zvolili třetího vůdce a Radu dvanácti. Mezi nimi jsme jednoho zvolili strážcem táborového ohně, jenž jediný zažíhá oheň, kronikáře a strážce wampumu (hospodáře). Konečně já jsem se dostal do spolku jako medicine-man. Ostatní ovšem byli prostými vudkraftery[1].

  1. vudkrat (woodcraft) se obvykle překládá jako "lesní moudrost", což znamená dovednost žít v lesích a vůbec ve volné přírodě. Vudkraft je však také výchovný a myšlenkový směr, který umožnuje člověku civilizovaného světa nabírat pobytem v přírodě fyzické a duševní síly pro všední život. "Lesní moudrost" tím, že se snaží o harmonický všestranný rozvoj přirozených dobrých vlastností člověka, je současně moudrostí života".