Stránka:kz-46.djvu/5

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 4

byly pomalovány novými urážlivými a neslušnými malbami s nápisy zaměřenými proti mně. Bylo zřejmo, že jsou výplodem jedné myšlenky a jedné ruky. Takové obrazy a nápisy by ani noviny neotiskly.

Poznal jsem, že neodpírati by bylo chybou. Měl jsem v městě řadu přátel, kteří také měli venkovská sídla. Jeden z nich, zkušený muž, mi radil: "To je docela jednoduché, co s kluky: schytejte je a pošlete nejhorší z nich do vězení."

Tato rade mne trochu zarazila. Odpověděl jsem : "Vpáliti znamení zločinu za chlapecké šprýmy. Udělati z řady chlapců vězně za něco, co jsem v jejich věku snad dělal také. Nikoli. Neodporování a osobní domluva se mi neosvědčila. Pokusím se o něco jiného. Začnu s trochou hypnotismu."

"Vyznám se tak trochu v chlapcích; jsem sám vlastně skoro chlapec. Chlapec je jeskynní človek do svých šestnácti nebo sedmnácti let. Jest v této dobé v období kmenového života. Loyálnost ke svému kmeni nebo tlupě jest jeho vlastním náboženstvím a daleko převažuje každý vztah k církvi nebo státu. Britové v Indii a Římané se pravidelně smluvili s divokými národy, s kterými měli co činiti jednoduše bez námahy tak, že jednali prostřednictvím jejich náčelníků. Tímto plánem se budu říditi."

Brzo potom jednoho jitra jsem šel do vesnické školy a žádal jsem učitelku„ mohu-li k hochům asi na pět minut promluvit. Odpověděla: "Zajisté."

I řekl jsem: "Nechť všichni chlapci starší dvanácti let vstanou." asi tucet jich vstalo. - "Jsou zde dnes všichni?" ptal jsem se. - "Nikoli." Tři chyběli.

"Dobrá. To jest právě dobré číslo. Nuže hoši," pokračoval jsem, "zvu vás, vy kteří stojíte a ty tři, kteří tu dnes nejsou, abyste přišli do indiánskě vesnice v mém sídle, příští pátek po škole. Budeme tam spolu tábořit od pátku až do pondělí, než začne zase škola. Budu míti čluny, kanoe, stany, týpí v dobrém stavu, slamníky napěchované slamou, dosti dříví a jídla, co hrdlo ráčí. Vezměte si každý jen dvě pokrývky a pamatujte, nechci abyste měli střelné zbraně, sirky, ..text continues