Stránka:kz-46.djvu/38

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 37

nejlépe 14 dní až měsíc. Nejvhodnější počet se pohybuje od 10 do 20 až 30 účastníků.

Rozdělení táborníků se určí podle jejich časových a osobních možností na sněmu před začátkem táborového období, nejlépe brzy na jaře (o velikonocích). Zároveň se zvolí a určí náčelníci a táborové rady pro jednotlivé tábory. Rozhodnutí sněmu je směrodatné.

1. Tábor rodinný

Účastníci: rodiče s dětmi od 4 do 12 let, děvčata do 18 let a všichni ostatní, kteří se přihlásí a budou přijati táborovou radou.

Vedení: volený náčelník a táborová rada

Podmínky: optimální, příp. bydlení v chatách.

2. Tábor chlapecký nebo dívčí

Účastníci: pouze hoši neb děvčata od 12 do 18 let.

Vedení: náčelník starší 18 let, schválený nebo určený Výborem pro pocty, a táborová rada. Náčelník může zastávati příp. funkce ohnivce a strážce totemu. V dívčím táboře náčelnice starší 18 let atd.

Podmínky: obvykle táboření ve stanech nebo týpí, příp. tábor putovní.

3. Tábor Junácký

Účastníci: svobodní hoši a děvčata starší 18 let manželé mladí bez dětí.

Vedení: volený náčelník s táborovou radou.

Podmínky: tytéž jako pro tábor předešlý.

4. Tábor Bojovnický

Účastníci: pouze vybraní muži starší 18 let, jejichž účast na táboře schvaluje Výbor pro pocty.

Vedení: volený náčelník s táborovou radou.

Podmínky: drsné, vysoko v horách, tábor putovní (pěší, vodní, na lyžích, v sedle, na moři), tábor horolezecký, zimní. Základním požadavkem je tvrdá kázeň.