Stránka:kz-46.djvu/37

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 36


Postavte tyče neb napněte provazy na slunném vzdušném místě pro větrání přikrývek. Větrejte pokrývky v poledne za suchých dní.

Vykopejte na vhodném místě po směru větru a toku vody latrínu, kterou zasypávejte popelem, hlínou či pískem. Určete nenápadné znamení, zda je volno. Ve smíšeném táboře postavte latríny dvě.

Hřebíku a drátu užívejte pokud možno nejméně nebo vůbec ne.

Určete muže v táboře, který pečuje o společné nářadí, sekery, pily, lopaty, krumpáče.

Nakládej s věcmi společnými a půjčenými lépe než s vlastními.

Dbejte, aby byla všechny nástroje večer uklizeny.

Určete muže v táboře, který rozumí léčení a ošetřování ran. Nechť pečuje o táborovou lékárnu.

Přijde-li do tábora cizinec, pozdravte jej, zeptejte se na jeho přání a odveďte k náčelníkovi.

Přijdete-li do cizího tábora, vyhledejte napřed náčelníka a řekněte, co si přejete.

Vyprovoďte z tábora cizince, kteří nepokládají za vhodné, aby se představili a promluvili s náčelníkem.

Buďte pohostinní. Poskytněte potravu a přístřeší hostům.

Jestliže jste v cizím táboře, je na vás, abyste zachovávali jeho řád a zvyky a ne vlastní.

Určete jeden den pro návštěvy příbuzných a známých a těmto ho oznamte. Požádejte své příbuzné a známé, aby vám popřáli výhody jejich nepřítomnosti tak, jako vy ji poskytujete jim.

Jestliže je vám těžké zachovávati pravidla a zvyklosti, oznamte to náčelníkovi a odejděte z tábora.

Organizace vudkrafterských táborů

Jsou čtyři typy táborů, které se zásadně nemísí. Tábor rodinný, chlapecký nebo dívčí, junácký a bojovnický. Tábory se pořádají na tábořištích, která jsou k disposici. Tábory mohou být též putovní (mimo tábor rodinný). Táborové období nejlépe týden, ..text continues