Stránka:kz-46.djvu/36

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 35


Dodržujte úzkostlivě denní pořad, zvláště dobu jídla, jestliže jste v táboře po celý den a mimořádné úkoly vám nebrání.

Jezte nejvýše třikrát denně. (Netýká se dětí do 12 let.)

Každý vařte jeden den pro všechny.

Přišla-li na tebe řada, chlapče, abys vařil, pamatuj: Jsi denním kuchařem. Jsi hlídkou tábora, nesmíš opustit tábor po celý den. Nezúčastníš se denního pořadu mimo pow-wow. Zodpovídáš za to, že jídlo bude podáváno přesně ve stanovený čas. Vař, jak nejlépe umíš.

Řiď se těmito pravidly: přesvědč se, že budeš míti po celý den dosti paliva pro kuchyň. Zvlášť si připrav dříví k uvaření snídaně a uschovej na suchém místě. Večer před nastoupením služby v kuchyni převezmeš umyté nádobí od kuchaře, který ten den vařil, a zásoby od hospodáře. Vstaň o půl hodiny dříve než ostatní a dej se rychle do práce. Pak vzbuď ohnivce. Začínej vařit o hodinu dříve než myslíš, co je nutno. Vaříš-li složité jídlo, nebo pro větší množství táborníků, vyžádej si předem pomocníka. Večer předej ohniště, kuchyni, umyté nádobí, zásobu dřeva, vše bezvadně v čistotě a pořádku, kuchaři následujícího dne a hospodáři.

Jíst se začne, až všichni jsou shromážděni. Náčelník zahajuje první sousto a ostatní se přidají.

Umyjte ihned po jídle své misky a uložte je na místo. Kuchař nesmí rozděliti jídlo do špinavého nádobí.

Nechutná-li vám, nedávejte to příliš znáti, nevíte, jaké vy uvaříte jídlo.

Vykopejte po směru větru a toku vody odpadkovou jámu.

Pamatujte zbytky jídly na své malé bratříčky.

Určete místo, kde se budete mýti, kde koupati, kde umývati nádobí.

Koupejte se každý den ve volné přírodě.

Zřiďte parní lázeň a používejte jí jednou za 7 dní.

Zřiďte chráněné místo pro zásobu dřeva a připravte špalek na štípání. Pouze zde pracujte se dřevem.

Mějte stálou zásobu suchého paliva nejméně na dva dny dopředu. ..text continues