Stránka:kz-46.djvu/26

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 25

apod. Jedna osoba může zastávati více funkcí (tak bývá obyčejně náčelník též strážcem totemu).

Činovníci kmene jsou voleni na jedno volební období.

Členové rady jsou také ti, kteří dosáhli hodnosti bojovníka nebo vyšší.

ŽIVOT V KMENECH

Život v kmenech je radostným sebevzděláním. Sebevzdělání je vudkrafterovi potřebou zásadní – ale jeho sebevzdělání nesmí být pasivní, jak známe ze škol. Vudkrafter musí dokázati mnohem více než se ve školách požaduje, musí se především naučit „žít“, neboť umět žít je největším uměním ze všech.

Bylo by chybou, kdyby se členové ve kmenech scházeli jednou za týden nebo za 14 dní, pobavili se a pak se zase rozešli a mezi tím nic nedělali. Právě v normálním všedním, každodenním životě má vudkrafter pole své činnosti, cestu k svému nejvyššímu cíli.

Jednoho je třeba se vyvarovat v junáckém životě: bezúčelného schůzování, napodobování lidí v jejich spolkaření a zábavách. Pamatujte, že nejlepším prostředím pro junáky je volná příroda.

Vaše zábava nemá být koupena penězi. Obstarejte si ji sami. Vudkraft vám řekne, jak.

Vaše zábava musí míti patřičnou důstojnost. Nikdo nesmí býti dotčen na těle, na duchu nebo na majetku.

Nejlepší zábava je ta, jež vzbuzuje představivost.

Tělesné hry jsou dobré a mají význam, ale touha po nich mizívá s mládím každého, radost z kouzla říše představ přibývá s požitkem z ní.

Vudkraft není sentimentální a romantická věc – převádí romantiku a ideály do koloběhu všedního života.

Každý vedoucí kmene má právo vésti program svým způsobem, jeho cesta však misí být vedeny těmito směrnicemi:

1. Výchova charakteru. Vudkraft je školou lidskosti; je především potřeba vychovat správné hochy a dívky, ..text continues