Stránka:kz-46.djvu/23

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 22

kterému byl přidělen, neboť ten jej mohl nejlépe poznati.

O přijetí nového člena hlasuje sněm kmene.


KMENOVÝ SNĚM

Sněm s kmenovým náčelníkem je nejvyšším rozhodujícím činitelem kmene. Je shromážděním řádných členů, příp. nově přijímaných a někdy též pozvaných hostí.

Sněm hlasuje o všech důležitých ustanoveních a činech kmene, volí jednou za rok náčelníka a kmenovou radu. Volba je tajná a hlasuje se bílými a černými kuličkami nebo fazolemi. Většinou bílých (při přítomnosti alespoň polovičního počtu členů kmene) bývá navržený náčelník a kmenová rada zvolena.

Sněm udílí orlí pera a jiné pocty a hodnosti schválené Výborem pro pocty. Ročně má každý kmen konati alespoň čtyři sněmy: jarní, letní podzimní a zimní, z nichž jeden je výroční.

Na sněmu má právo hovořiti a hlasovati jen řádný člen kmene, když mu náčelník udělil slovo.


KMENOVÁ RADA

Kmenová rada bývá obyčejně u většího kmene, ale může býti i u toho nejmenšího, jestliže několik funkcí zastává jeden člen. Kmenová rada je poradním sborem náčelníka a zároveň výkonným orgánem vůle kmene. Skládá se z: kmenového náčelníka, strážce totemu, ohnivce (medicinmana), rodových náčelníků, písmáka, hospodáře (strážce wampumu). Bývá zvykem, že rodový náčelník zastává obyčejně ještě některou z jmenovaných funkcí, případně i více funkcí.

Kmenová rada řídí kmenový život, rozhoduje o administrativních věcech kmene, zasílá žádaná orlí pera Výboru pro pocty apod.