Stránka:kz-46.djvu/20

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


Continue from page 19

Pro praktickou potřebu rozdělujeme členy na Bratrstvo malých od 4 do 12 let a Bratrstvo velkých, němž jsou chlapci od 12 do 18 let, dívky od 12 do 18 let a dospělí (muži i ženy) od 18 let.

JAK SE STÁTI ČLENEM LČSW

Členem LČSW se může státi každý, kdo splní tyto požadavky:

1. Vyhledá vudkrafterský kmen v místě, kde bydlí, a není-li tam, přihlásí se jednateli v ústředí Ligy čs. vudkrafterů.

2. Bedlivě si pročte Svitek březové kůry, aby poznal ideu vudkraftu.

3. Naučí se dobře vudkrafterskému zákonu a upřímně se bude snažiti dle něho žíti.

4. Projde Zasvěcovací stezkou vudkraftu.

5. Dokáže, že rozumí úměrně svému věku myšlence vudkraftu. Poté podá členskou přihlášku (podepsanou rodiči, je-li mladší 14 let) a zaplatí členský příspěvek.

Po nejméně třech měsících čekací doby a po splnění těchto požadavků bývá obyčejně nový člen přijat do kruhu vudkrafterů a dostane legitimaci mimořádného člena Ligy; čekací lhůta nesmí býti delší jednoho roku. Dosáhli-li člen 18 let a získal hodnost Junáka, dostane legitimaci řádného člena. Obě legitimace opravňují nositi odznak hnutí.

SDRUŽOVÁNÍ

Člen hnutí, který žije v místě, kde není žádný kmen, nazývá se stráž vudkraftu.

Rod.

Rod je skupina tří až deseti členů blízkých si věkem a zájmy. Jsou to věrní kamarádi, kteří žijí svůj junácký ..text continues