Stránka:kz-46.djvu/19

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla ověřena


ZNAK VUDKRAFTU

Znakem vudkrafterského hnutí je starý symbol severoamerických indiánů, který se skládá z kulatého bílého štítu a modrých rohů.

Bílý štít představuje vudkrafterské ideály tak čisté a jasné jako je bílá barva štítu.

Modré rohy jsou určeny k obraně těchto ideálů, jsou znakem odvahy, mužnosti a bojovnosto. Jejich modrá barva je znamením hesla

Modrá obloha

která se klene nade všemi lidmi bez rozdílu povolání, národnosti, rasy a vyznání.

POZDRAV

K pozdravu zdviháme pravou ruku do výše hlavy. Při tom jsou prsty, kromě ma1íku a palce, ohnuty do dlaně.

ZŘÍZENÍ.

Základem vudkrafterské organisace je kmenové zřízení. Největším jeho kladem je se samospráva, a to již rodů /Kdysi družin/, jeho nejmenších organizačních celků.

Samospráva zaručuje organisaci naprostou svobodu. Předně všichni vyšší volení činovnící jsou odpovědni celku, dostávají se tedy ke své činnosti podle svých zásluh a schopností a jsou téže krve jako ostatní. Za druhé, každá skupina, byť sebemenší, má právo na svůj vlastní ráz a svůj způsob života.

V kmenech a rodech pracují chlapci i dívky, muži i ženy. Starší i mladší mohou pracovati společně, ale neshledáváme psychologicky správným, aby v jednom rodě byli ve věku od 12—18 let hoši i dívky. ..text continues