Stránka:kkcj 1913.djvu/15

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


KDE JE SEVER, JIH ATD.?

1. Na kompasu je sever skoro 9° na právo od zakale­ného (modrého) konce střelky, díváme-li se na kompas před sebou shora.

2. Na hodinkách: směřuje-li malá (hodinová) ručička přímo ke slunci (jdou-li hodinky správně) na hodinkách vodorovně držených, jest jih právě uprostřed mezi hodi­novou ručičkou a dvanáctkou.

3. Na obloze je slunce v 6 hodin ráno přímo na vý­chodě, v poledne přesně na jihu, v 6 večer na západě (za rovnodennosti, jindy s malou odchylkou). Tím, znáš-li přesný čas, najdeš strany světa, znáš-li strany světa, najdeš, kolik je hodin. Poloze slunce odpovídá též směr stínu, směřuje však vždy na opačnou stranu, takže na př. v poledne ukazuje přesně na sever.

4. Na stromech je sever tam, kde na nich roste více mechu a lišejníku, zejména při stromech na volnější pro­stoře. Tu jest lépe vždy usuzovati z velkého počtu stro­mů, ne z jednotlivého.

5. Na noční obloze představuje polárka téměř přesně severní pól světa. Najdeš ji podle zadních kol Velkého Vozu — je poslední hvězdou Malého Vozu. (Viz obr. 1.)

V Orionu směřuje k severu čára od meče Orionova k jeho hlavě. (Viz obr. 2.)