Stránka:hlasatel-45-1.djvu/13

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


ZPRÁVA O ŘÁDNĚ VALNÉ HROMADĚ konané dne 30. září 1945 ve Štefánikově domě.

První řádné valné hromady v osvobozené republice se zúčastnilo 42 členů ligy. Přijeli zástupci všech kmenů z celé vlasti, z Čech, Moravy, a zvláště srdečně byli přivítáni bratři ze Slovenska. –

Po roztržení Československa a jeho okupaci v roce 1939, byla ustavena na půdě Čech a Moravy “Liga českých woodcrafterů”, která byla 24. ledna 1944 policejním ředitelstvím v Praze rozpuštěna a pokladní hotovost K 503,— a různé dopisy, zabaveny.

Dne 22. května 1945 byla znovu oznámena činnost “Ligy československých woodcrafterů” se sídlem v Praze a až do svolání řádné valné hromady ujali se předsednictví br. Jaromír Wolf a br. Zdeněk Pouba jednatelství. Dne 21. srpna byl předložen na žádost ŘNB přehled činnosti ligy do jejího rozpuštění.

Na valné hromadě jednohlasně zvolený předseda, br. Manoki, žádal přítomné o zaujetí stanoviska k předběžnému jednání o spolupráci mezi Lčsw a Junákem a snahám vlády sjednotiti výchovu mládeže.

Vystřídalo se mnoho mluvčích i návrhů, nakonec byly tyto shrnuty v resoluci, kterou dále uveřejnujeme.

RESOLUCE VALNÉHO SJEZDU “Ligy čs.woodcrafterů”.

1. Žádáme vytvoření jednotné organisace pro výchovu české a slovenské mládeže.

2. Jsme pro výchovu mládeže československé v duchu junácví, jak ji chápali největší ..text continues