Stránka:fletcher 1925.djvu/11

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 10

Mnohé zkazky a písně zde uváděné jsou po prvé uveřejněny. Všecky pak byly nasbírány přímo od indiánského lidu, v jeho domovech, kde jsem naslouchal vážnému hlasu domorodého kněze, vysvětlujícího mně prastaré ceremonie svých otců. Zkazky jsou přesným překladem, postrádajícím jen trochu grotesknosti a obsahové síly původního textu; avšak melodie jsou přesně tytéž, jak je zpívají Indiáni.

Tato sbírka odhaluje pouze zlomek z nepřebraného bohatství hudebního a dramatického materiálu, jejž lze dodnes nalézti v pověstech, legendách a folkloru domorodců Severní Ameriky.

Nemluvě o vědecké ceně této sbírky, její hudba chová v sobě i mocné kouzlo spontannosti, jež jistě potěší všecky, kdož se chtějí přiblížiti přírodě a rádi dají výrazu svým vzruchům jiným způsobem, než jak nás tomu naučila suchá moderní škola. Tyto písně jsou jako divoké květy, nepodlehnuvší »zkrašlující« ruce zahradníka.

A. C. Fletcher.