Stránka:bw-tom2.djvu/6

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


Continue from page 5

Niektóre tomy opowieści zostały wydane pod różnymi tytułami. Wobec tego tytuły oryginałów zostały zacytowane w załączniku, a do poszczególnych adnotacji został wprowadzony numer oryginalnego tytułu arabską liczbą w nawiasie. W załączniku przytoczone zostały przy tym wskazówki, w którym zbiorze każda z opowieści była opublikowana.

Tekst bibliografii zawiera szereg skrótów, z których przytacza się chociaż następujące:

format biblioteczny książki uzależniony jest od długości jej grzbietu, a więc:

16° – do 20 cm, 80° – 20 do 25 cm, lub oznaczony jest rozmiar w cm

wyd. = wydał, wydawnictwo
druk. = drukował, drukarnia
nakł. = nakład
egz. = egzemplarz
str., s. = strona
opr. = oprawiono

ceny książek:

zł. = złote, kop. = kopiejki, rb. = ruble, h. = halerze, M. = marki.

Polską bibliografię książkową dzieł Ernesta Thompsona Setona dedykuję mojej Żonie, która była mi w najmożliwszy sposób pomocna przy opracowaniu tego dziełka.

Katowice, Wielkanoc 1992 r.