Stránka:bw-tom2.djvu/5

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search
Tato stránka byla zkontrolována


WSTĘP

Ernest Thompson Seton /1860-1946/, amerykański pisarz, artysta-rysownik i malarz, przyrodnik, pedagog; założyciel i długoletni wódz amerykańskiego ruchu woodcrafterskiego, zasłynął swoimi dziełami beletrystycznymi i naukowymi o życiu zwierząt w przyrodzie. Jego opowieści znalazły drogę do serc dzieci, młodzieży i dorosłych na całym świecie i zostały przetłumaczone na wiele języków. Język polski był jednym z pierwszych, w którym polskim czytelnikom zostały przedstawione serie jego opowieści o zwierzętach i przyrodzie. Ponadto należy podkreślić, że język polski jest jednym z niewielu języków, na który przetłumaczono tak wiele z Thompsona Setona.

Celem niniejszej książkowej bibliografii dzieł Ernesta Thompsona Setona jest przedstawienie miłośnikom beletrystyki, jak i idei Autora, retrospektywnego i chronologicznego spisu jego dzieł, które były wydane w Polsce w latach 1907 do 1992.

W tym celu wykonane zostały adnotacje z oficjalnych publikacji "Urzędowy Wykaz Druków" i "Przewodnik Bibliograficzny". Bibliografia zawiera wyłącznie dzieła książkowe, a nie artykuły i wyciągi z czasopism lub innych periodyków.

Przedstawiona bibliografia nie była opracowana na podstawie sprawdzania poszczególnych danych w książkach, wobec trudności dostępu do nich, i prócz jednego zapisu nie zawiera informacji o ilustracjach książek. A przecież większość książek E. Thompsona Setona została ozdobiona pełnymi wdzięku, tak dobrze znajomymi marginalnymi rysunkami Autora.

Odnośnie ortografii pisowni została ona zachowana według norm, ustalonych w czasie wydania poszczególnych tomów. Czytelnik zaiste zauważy błędy w przytaczaniu nazwiska Autora lub niepoprawne wstawianie pierwszej lub drugiej części nazwiska Autora za jego imię. Te błędy nie mają wszak większego znaczenia i nie umniejszają ogólnego obrazu żywego publikowania dzieł Autora w Polsce.

..text continues