Stráž

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Stráž je označení, pro člena LLM, který není členem žádného rodu ani kmene.

Tento termín ovšem u Setona nenajdete, protože s ním přišel Miloš Seifert - Woowotanna v Lize pro výchovu přírodou "Moudrost Lesa". Karel Langer - Juraj dokonce pro označení kmenů a stráží nakreslil originální woodcrafterské znaky, které byly použity pro rubriku ve zpravodaji Hlasatel Moudrost Lesa roku 1927. Seifertův termín "stráž" je jistě reliktem z dob Obce Psohlavců.

Je otázkou, kdy a na jakém základě řešit otázku individuálního členství Seton. Základní organizační jednotkou podle svitku byl kmen, případně rod. Až organizační schéma z roku 1932 se zmiňuje o tzv. Lone Lodge, což měla být lóže pro individuálně organizované členy. Viz Organizace.

Není vyloučeno, že ho v tomto směru ovlivnilo organizační schéma československé LLM.

Naopak velice intenzivně se otázkou stráží zaobíral John Hargrave - White Fox (zakladatel Organizace:Kibbo Kift, který vydal knihu Lonecraft) a také iniciátor založení BSA William D. Boyce