Polska bibliografia książkowa dzieł Ernesta Thompsona Setona, 1992 (księga)

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search1) 2) 3)

POLSKA BIBLIOGRAFIA KSIĄŻKOWA
DZIEŁ ERNESTA THOMPSONA SETONA

Logo Biblioteczky Walden

BIBLIOTECZKA WALDEN

4) Logo Biblioteczky Walden

Polska bibliografia książkowa dzieł Ernesta Thompsona Setona
Zestawił: Milan Klimánek
Redakcja: Jadwiga Sosnowska-klinanek
Opracowanie techniczne: Wiesław Stopyra
Biblioteczka WALDEN, tom 2
Wydanie pierwsze
Katowice 1992 - Printed in Poland

5)

WSTĘP

Ernest Thompson Seton /1860-1946/, amerykański pisarz, artysta-rysownik i malarz, przyrodnik, pedagog; założyciel i długoletni wódz amerykańskiego ruchu woodcrafterskiego, zasłynął swoimi dziełami beletrystycznymi i naukowymi o życiu zwierząt w przyrodzie. Jego opowieści znalazły drogę do serc dzieci, młodzieży i dorosłych na całym świecie i zostały przetłumaczone na wiele języków. Język polski był jednym z pierwszych, w którym polskim czytelnikom zostały przedstawione serie jego opowieści o zwierzętach i przyrodzie. Ponadto należy podkreślić, że język polski jest jednym z niewielu języków, na który przetłumaczono tak wiele z Thompsona Setona.

Celem niniejszej książkowej bibliografii dzieł Ernesta Thompsona Setona jest przedstawienie miłośnikom beletrystyki, jak i idei Autora, retrospektywnego i chronologicznego spisu jego dzieł, które były wydane w Polsce w latach 1907 do 1992.

W tym celu wykonane zostały adnotacje z oficjalnych publikacji "Urzędowy Wykaz Druków" i "Przewodnik Bibliograficzny". Bibliografia zawiera wyłącznie dzieła książkowe, a nie artykuły i wyciągi z czasopism lub innych periodyków.

Przedstawiona bibliografia nie była opracowana na podstawie sprawdzania poszczególnych danych w książkach, wobec trudności dostępu do nich, i prócz jednego zapisu nie zawiera informacji o ilustracjach książek. A przecież większość książek E. Thompsona Setona została ozdobiona pełnymi wdzięku, tak dobrze znajomymi marginalnymi rysunkami Autora.

Odnośnie ortografii pisowni została ona zachowana według norm, ustalonych w czasie wydania poszczególnych tomów. Czytelnik zaiste zauważy błędy w przytaczaniu nazwiska Autora lub niepoprawne wstawianie pierwszej lub drugiej części nazwiska Autora za jego imię. Te błędy nie mają wszak większego znaczenia i nie umniejszają ogólnego obrazu żywego publikowania dzieł Autora w Polsce. 6)

Niektóre tomy opowieści zostały wydane pod różnymi tytułami. Wobec tego tytuły oryginałów zostały zacytowane w załączniku, a do poszczególnych adnotacji został wprowadzony numer oryginalnego tytułu arabską liczbą w nawiasie. W załączniku przytoczone zostały przy tym wskazówki, w którym zbiorze każda z opowieści była opublikowana.

Tekst bibliografii zawiera szereg skrótów, z których przytacza się chociaż następujące:

format biblioteczny książki uzależniony jest od długości jej grzbietu, a więc:

16° – do 20 cm, 80° – 20 do 25 cm, lub oznaczony jest rozmiar w cm

wyd. = wydał, wydawnictwo
druk. = drukował, drukarnia
nakł. = nakład
egz. = egzemplarz
str., s. = strona
opr. = oprawiono

ceny książek:

zł. = złote, kop. = kopiejki, rb. = ruble, h. = halerze, M. = marki.

Polską bibliografię książkową dzieł Ernesta Thompsona Setona dedykuję mojej Żonie, która była mi w najmożliwszy sposób pomocna przy opracowaniu tego dziełka.

Katowice, Wielkanoc 1992 r.

Milan Klimánek

7)

THOMPSON Seton Ernst
Strzępouch, Liutka liszka. Srebrnoplamik. /3, 5, 2/
Opowiadania z życia zwierząt.
Zbolszczyła Marja Arct-Golczewska.
Warszawa, naukł. i druk, M. Arcta.
1907, b, str. 101, kop. 50 /karton/
THOMPSON S. E.
Czerwonokrzyżek. Dzieje pewnego bażanta. /8/
Nowe opowiadania z życia zwierząt.
Przetłómaczyła Marja Arct-Golczewska.
Warszawa, nakł. i druk. M. Arcta, Kraków, S.A. Krzyżanowski,
1909, mała 8”, str. 33, kop. 12
"Zajmujące czytanki przyrodnicze", serya 5, nr. 3
THOMPSON SETON Ernest
Wully, pies owczarski. /7/
Przetłómaczyła Marja Arct-Golczewska.
Warszawa, nakł. i druk. M. Arcta, Kraków, S.A. Krzyżanowski. 1909, mała 6, str, 20, kop. 10
"Zajmujące czytanki przyrodnicze", serya 5, nr. 4
THOMPSON Ernest
Śpiewak uliczny. Przygody wróbla Grzmotka. /9/
Nowe opowiadania z życia zwierząt.
Z angielskiego przez llaryę Arct-Golczewską.
Warszawa, wydawnictwo i druk. M. Arcta.
1909, mała 8, str. 26, kop. 10
"Zajmujące czytanki przyrodnicze", serya 5, nr. 6
THOHPSON S. E.
Kotka Śmieciarka. /10/
Nowe opowiadania z życia zwierząt.
Z angielskiego przez liaryę Arct-Golczewską,
Warszawa, wydawnictwo i druk, M. Arcta.
1910, 5, str. 48, kop. 12, h. 30
"Zajmujące czytanki przyrodnicze", gerya |, nr. 99

8) "THOPSON Ernest Seton Chłopiec i ryś. 2 ang. tłom. Marya Arct-Golczewska. warszawa, wyd. i druk. M. Arcta. 1911, 8%, str. 26, kop. 10, h. 26 "zajmujące czytanki przyrodnicze", nr. 117 /14/ IHOMPSON Ernest Seton Wilk z Winnipeg. Przyjaciel małego Jima. | /12/ z ang. przez Maryę Arct-Golczewską. Warszawa, nakł. i druk, M. Arcta. 1911, 80, str. 29, kop. 10, h. 26 "zajmujące czytanki przyrodnicze", nr. 115 THOMPSON S.E. Czynk wierny piesek. Cap nieustraszony Rattler. /13,14/ Nowe opowiadania z życia zwierząt. Tłomaczyła Marya Arct-Golczewska, Warszawa, nakł. i druk. M. Arcta. 1912, mała 8”, str. 34, kop. 12, h. 30 "zajmujące czytanki przyrodnicze", nr. 133 IHOMPSON Seton Ernest Gryzli Uab. Srebrny lis. Dzielny rogacz. /15,16,17/ Opowiadania z życia zwierząt, Serya 2. Warszawa, wydawn. i druk. M. Arcta. 1912, 8”, str. 229, rb. 1,30 /opr./ IHO:IPSON E.S, Strzępouch. Przygody małego zajączka, /3/ Zz angl. oryginału przełożyła !:. Arct-Golczewska. Jarszawa, nakł. i druk. M. Arcta. 1916, 160, str. 25, M 0,14 "loje książeczki", Nr. 178 9) THOLPSON Ernest Seton Strzępouch. Dzieje pewnego zająca. /3/ Opowiadania z życia zwierząt. warszawa, wyd. It. Arcta. 1916, mała 8, str. 47, rb. 0,15 "zajmujące czytanki przyrodnicze", 242 ITHOLPSON Ernest Seton Matka liszka. /5/ Opowiadania z życia zwierząt. Warszawa, wyd. M. Arcta. 1916, mała 8, str. 51-78, rb. 0,18 "zajmujące czytanki przyrodnicze", 243 IHOMPSON Ernest Seton Srebrnoplamik, /2/ Opowiadania z życia zwierząt. rarszawa, wyd. M. Arcta. 1916, mała 8, str. 81-101, rb. 0,13 "zajmujące czytanki przyrodnicze" , 244 THOIPSON Seton Ernest Wolny mustang. /6/ Przełożył Jan Sokolicz-Wroczyński. Ozdobił Edmund John. Jarszawa, Z. Wende i Sp., druk S. Orgelbranda Synów. Lwów, H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Sp. 1916, 8, str. 46, rb. 0,20 "Złota bibljoteka" 18 THOIPSON Ernest Śpiewak uliczny. Przygody wróbla Grzmotka. /9/ Jlowe opowiadania z życia zwierząt. z angielskiego przez Maryę Arct-Golczewską. warszawa, druk. i nakł. l. Arcta. 1917, mała 8%, str. 66, rb. 0,10, M 6 "zajmujące czytanki przyrodnicze". Serya 5. 10) TOL.PSOW Seton Ernest Upowiadania zwierzęce w opracowaniu J. Sukolicz-Wroczyń- Ski e;0 +2 Ł . Warszawa, E. Wende i Sp., druk. S. Orgelbranda Synów. Lwów, H. Altenberg, G. Seyfarth, E. Wende i Sp. 1917, 80, str. 43, M 0,40 "„łota bibljoteka" 21 THOWPSON Ernest Seton Dzielny rogacz i inne opowiadania z życia zwierząt. /17/ Spolszczyła Marja Arct-Golczewska. rraków, Druk. W. L. Anczyca i Ski, 1324, 87, str. 206, opr. zł. 5,50 THOMPSON Seton Ernest Dzielny rogacz i inne opowiadania z życia zwierząt. /17/ Spolszczyła Larja Arct-Golczewska. Warszawa, nakł. M. Arct. Druk W. L. Anczyc w Krakowie. 1925, 80, str. 206 S*TON-TOMPSON E. Chłopczyk i ryś. Opowiadanie z życia zwierząt, /1A4/ Przełożył z angielskiego El.-Kor. warszawa, wyd, "Księgarni Popularnej". Druk. "Jutrzenka". 1927, 16” /149x114/, str. 16. Nakł. 7000 egz. "Skarbnica kilusińskich" nr. 2 SETON_ THOLIPSOHN Ernest Wolny mustang. /6/ Przełożył Jan Sokolicz-Wroczyński. warszawa, nakł. Bibljoteki Książek Błękitnych. Skł. gł. w Księgarni W. Jakowickiego. Zakł. Uraf. "Polska -jeadnoczona", 1928, 8% /175x120/, str. 92, zł. 1,50 dibijoteka "książex Błękitnych" nr.31 11) THOLPGON Seton Ernest Czerwonokryzek. Dzieje pewnego bażanta. /8/ Przetrunaczyła /z eng./ Marja Arct-Golczewska. warszawa, wyd. i druk, łu, Arcta. 1931, £” cm 18,5x12,5, s. 26 "zajmujące czytanki przyrodnicze" nr. 4 THOMPSON Seton Ernest Wully, pies owczarski, /1/ Przetłunaczyła /2 ang./ Marja Arct-Golczewska. Warszawa, wyd. i druk, kM. Arcta. 1931, 8% em 18,5x12,5, s. 17 "zajmujące czytanki przyrodnicze" nr, 3 IHOLMPSON Seton Ernest Joch. Dzieje małego niedźwiedzia w parku Yellowstone. /18/ Przetłumaczyła /z ang./ Marja Arct-golczewska. warszawa, wyd. i druk, M. Arcta, 1931, cm 16x12, s. 30 "Zajmujące czytanki przyrodnicze" nr. 2 l THO,PSON Seton Ernest Śpiewak uliczny. Przyzżody wróbla Grzmotka. /9/ Przetłumaczyła /z ang./ liarja Arct-dolczewska. Jarszawą, wyd. i druk, M. Arcta. 1931, 8% em 16,5x 12,5. s. 26 "Zaj.uujące czytanii przyrodnicze" nr. 4 ITNOIPSON Prnest Seton kotka śmieciarka, /10/ Przetłumaczyła /z ang./ llarja Arct-Golczewska. warszawa, wyd. i druk, M. Arcta. 1331, B0 em 18,5x12, s. 48 "Zaujiujące czytanki przyrodnicze" nr. 5 12) 10 THOLIPSON Ernest Seton Strzępouch. Dzieje pewnego zająca. Przetłumaczyła /z ang./ Marja Arct-Golczewska. warszawa, wyd. i druk. M. Arcta. 1931, cm 18,5x12, s. 41 "Zajmujące czytanki przyrodnicze" nr. 10 SETONŃ THOWPSON Ernest Chłopiec i ryś. Przetłumaczyła Marja Arct-Golczewska. Warszawa, wyd. i druk. M. Arct. 1932, cm 18x12,5, s. 26 + 1 nlb. "zajmujące czytanki przyrodnicze” nr. 8 /Oryg. w jęz. ang./ SETON_THO'PSON Ernes+* latka liszka. Przetłumaczyła Marja Arct-Golczewska. Warszawa, wyd. i druk. M, Arcta. 1932, cm 18,5x12,5, s. 30 "zajmujące czytanki przyrodnicze" nr. 11 /Oryg. w jęz. ang./ SETON THOLPSON Ernest Wilk z Winnipeg, przyjaciel małego Jima. Przetłumaczyła Marja Arct-Golczewska. warszawa, wyd. i druk. M. Arcta. 1932, cm 18,5x12,5, s. 29 "zajaujące czytanki przyrodnicze" nr. 7 /Oryg. w jęz. ang./ SETON THOI'IPSON Ernest Czynk.- Cap. Przetłumaczyła liarja Arct-Golczewska. Warszawa, wyd. i druk. M. Arcta, 1932, cm 18,5x12,5, s. 34 "zajmujące czytanki przyrodnicze" nr. 9 /Oryg. w jęz. ang./ /3/ /11/ /5/ /12/ /13,14/ 13) 11 SETON THOMPSON Ernest latka cyranka. Dlaczego sikorki tracą rozum raz w roku, Przetłumaczyła iiarja Arct-Golczewska. /19,20/ Warszawa, wyd. i druk. M. Arcta. 1932, em 18,5x12,5, s. 21 "Zajmujące czytanki przyrodnicze” nr. 6 /Oryg. w jęz. ang./ SETON Ernest Thompson Chłopiec i ryś. /11/ Przetłumaczyła Larja Arct-Golczewska, Warszawa, wyd. i druk. M. Arcta. 1936, cm 18, s. 26, 1 nlb. "zajmujące czytanki przyrodnicze" nr. 8 /Oryg. w jęz. ang./ SETON Ernest Thompson liatka cyranka. Dlaczego sikorki tracą rozum raz w roku. Przetłumaczyła iarja Arct-Golczewska. /19,20/ warszawa, wyd. i druk. M. Arcta, 1936, cm 18, s. 24 "Zajiaujące czytanki przyrodnicze" nr. 6 /Oryg. w jęz. ang./ SZTON Ernest Thompson ratka liszka. /5/ Przetłumaczyła liarja Arct-Golczewska. warszawa, wyd. i druk. M. Arcta. 1936, cm 18, s. 30 "zajmujące czytanki przyrodnicze" nr. 11 /Oryg. w jęz. ang./ 14) 12 SUTTON Ernest Thompson Śpiewak uliczny. Przygody wróbla grzmotka. /9/ Przetłumaczyła lMarja Arct-Golczewska. Warszawa, wyd. i druk, M. Arcta. 1936, cm 18, s. 26 "zajmujące czytanki przyrodnicze" nr, 4 „oryg. w jęż. ang./ SETON Ernest Thompson Srebrnoplanik, /2/ Przetłumaczyła Marja Arct-Golczewska, warszawa, wyd. i druk. M. Arcta. 1936, cm 18, s. 23 "zajmujące czytanki przyrodnicze" nr. 14 /Oryg. w jęz. ang./ SETON Ernest Thompson Wilk z Winnipeg, przyjaciel małego Jima. /12/ Przetłumaczyła Marja Arct-Golczewska. Warszawa, wyd. i druk, M. Arcta. 1936, em 18, s. 29 "Zajmujące czytanki przyrodnicze” nr, 7 /Oryg. w jęz. ang./ SETON Ernest Thompson Wully, pies owczarski, 11 Przetłumaczyła Larja Arct-Golczewska. „warszawa, wyd. i druk, M. Arcta. 1936, cm 18, s. 29 "zajmujące czytanki przyrodnicze" nr. 7 /Oryg. w jęz. ang./ 15) 13 SKTON Ebrnest Thompson Czynk., -— Cap, 13,147 Przetłumaczyła lLiarja Arct=Golczewska. Warszawa, wyd. i druk, M. Arcta. 1936, cm 18, s. 34 "Zajiujące czytanki przyrodnicze" nr. 9 /Oryg. w jęz. ang./ SETON Brnest Thompson Świat zwierząt. Przełożył A. Turski, warszawa, wyd. "Ciekawa Lektura". Druk, "Grafia", 1936, em 19,5, s. 131, tabl, i /Oryg. w jęż. ang./ SETON Ernest Thompson Świat zwierząt. Opowiadania. Przełożył A. Turski, warszawa, wyd. "Ciekawa Lektura". Druk. "Grafia". Na okł.: Druk. "Express". 1936, cm 20,5, s. 131, 117 /oryg. w jęz. ang,/ SKŁPÓW Thompson Ernest Joch. Dzieje małego niedźwiedzia w Parku Yellowstone. /18/ Przetłumaczyła Maria Arct-Golczewska. uarszawa, wyd. i druk. M. Arcta. 1939 /1938/, cm 18, s. 29, 1 nilb, "zajmujące czytanki przyrodnicze" nr. 2 /Oryg. w jęz. ang./ 16) 14 SETON Ernest Thompson Zwierzęta, które znałem. /21/ Tłum. z ang. Wanda Pini. Ilustrował autor. Okładkę projektował Andrzej Strumiłło. warszawa, Instytut wydawniczy "Nasza Księgarnia". Wydanie 1. Nakład 10 000 egz. Druk. im. Rewolucji Październikowej. 1960, cm 20,5 x 14,5, s. 166, 2 nlb., tabl. 16, zł 19 "Literatura młodzieżowa amerykańska" Treść: Przedmowa do czytelnika /od autora/. Lobo, król wilków, /A/ Srebrnoplamik. Opowiadanie o wronie. /2/ Strzępouch. Historia królika Wełnistokitki. /3/ Bingo. Historia mojego psa. /4/ Lis ze Springfield. /5/ Klusujący Mustang. /6/ Wully. Opowiadanie o żółtym psie. /T/ Czerwonokrezek. Historia cietrzewia z Doliny Don. /8/ THOMPSON SETON Ernest źwitek kory brzozowej woodcraftu. Przekład: Milan Klimanek - Wayseeker. Katowice, Biblioteczka "Walden". 1992, cm 20,5 x 14,5, s. 168 /Cryg. w jęz. ang./ 17) 15 TYTUŁY OsX JINAŁÓW OPOWIEŚCI VO O YJ OU A W IV — t Lobo, the King of Currumpaw Silverspot, the Story of a Crow Raęzjylug, the Story of a Cottontail Rabit Bingo, the Story ot My Dog The Springfield Fox The Pacing Mustang Wully, the Story of a Taller Dog Redruff, the Story of the Don Valley Partridge A Street Troubadour, being the Adventures of a Cock Sparrow The Slum Cat The Boy and the Lynx The Winnipeg Wolf Chink: the Development of a Pup Snap: The Story of a Bull-terrier biograpny of a Grizzly The Biograpny of a Silver Fox Krag, the kootenay Ram Johny Dear The LlLiother Teal and the Overland Route Why the Chicadee Goes Crazy Once a Year Wild Animals I Have Known l Opowieści, wydane w zbiorze "Vild Animals I Have Known”; 1, 2; 3, 4, 5, 6, 7, 8 Opowieści, wydane w zbiorze "Lives of the Hunted": 9, 13, 17, 16, 19, 20 Upowieści, wydane w zbiorze "Animal Heroes": 10, M, 12, 14 Opowieści, wydane oddzielnie: lo, 16 18) Dla milośniików przyrody zostałe wydane książka O woogeretu-ieśrej zażrości pićra ERRZESTA TZOMPSOJA SZZTOCDNA ZWITEK KORYBRZOZOWEJ WOODCRAFTU /THE BIRCH BARK ROLL OF WOODZRAFT/ (>. Przełożył i uzupełnił !. Klinónek 168 stron, z ilustracjemi. Biblioteczka WALDEN, Katowice Polska publiczność, a zwłeszcza młodzież, poznała E. Thompsona Setona jako wspaniałego narratora i wybitnego znawcę przyrody z szeregu tłumaczonych ne' język polski jego opowieści o zwierzętech 1 przyrodzie. | Ww "zZwitku kory. brzozowej wooderaftu" poznejeny Setona jako dosko- „nałego Przewodnika po ścieżkach leśnej mądrości. , — "Zwitek kóry brzozowej wooderaftu", któ- został wydany w USA pierwszy raz w 1906 roku i doczekał się eż 30 wydeń, jest podstawowym podręcznikiem wocdicraf- terskiej teorii i praktyki, napisenym przez Setona wcześniej, NE podręczriki i książki innych autorów. książke ozna- czeła Zwrot w życiu nilionów chłopców i Gziewcząt. W niej Seton jako pierwszy po- kKezeż Crogę z miast do przyrod NO oGsłonił czer obozowenia, neuczył setek gqrobnych obozowych praktyk i caż mzodzn i sterszym wspenieły program ne wolny czas. Lsiążka stała się również podstawa, gatóra umocniża pierwszą organizecję użoiz ieżową na świe- cie "woodcraft Indcians". Z niej i z dGal- szych dzieł Setona czerpaży wszystizie późż- niejsze ruchy młodzież owe, zwłaszcza orge- nizacje skautowe. Również progran polskiego harcerstwa został owpływniiony przez myśli Setona, Do tekstu zostały wniesione al:tualizujace dodatk i zmieny, co przybliża sylwetkę Autora i czyni texsty dobrze zrozuniałwaj i dostosowanymi do warunków polskiej rzeczy detości. " Książka jest do nebycia na edresie tłunscza: 40-045 katowice, ul. Różana 1/2 .