Pavel Hasterlík - Bingo

Z thewoodcraft.org
Přejít na: navigace, hledání
Pavel Hasterlík 1960
Pavel Hasterlík 1929

Pavel Hasterlík - Bingo (22. 4. 1907 - 4. 1. 1971) úředník, člen Sovího kmene v Praze (ve 20. letech v LLM), později sekretář Akademické Ymky. Osobní přítel a dlouholetý spolupracovník Jaroslava Šimsy, se kterým odchází na podzim 1929 do Ymky.

Na táborech Ymky působil sekretář pražské YMCA Pavel Hasterlík jako programový a hospodářský vedoucí a jako účetní jeho první žena paní Luisa.

Pavel Hasterlík po odchodu své ženy do Londýna, kde pracovala ve vedení Labour Party, čekal do poslední chvíle, bude-li moci bojovat v československé armádě. Uvízl v protektorátu, přešel do Polska a dostal se do sovětského zajateckého tábora, který byl velmi náročný a ne všichni ho přežili – zde se opět Hasterlík osvědčil jako znalec zálesáckých pravidel při odchytu zvěře, jejíž maso zachránilo mnoha našim i polským zajatcům život. Po napadení Sovětského svazu trval na zařazení do československých jednotek, ale musel k tomu cestovat přes zakavkazské sovětské republiky a Libanon do Palestiny, kde se připojil k anglické armádě, v níž už byla řada našich vojáků i důstojníků. Jako velitel tanku se zúčastnil bojů o Tobruk v Africe a dalších slavných válečných akcí.

Po válce nastoupil opět jako sekretář pražské YMCA a vedl její vydavatelské oddělení. V poválečných táborech na Oravě byl jejich ředitelem.

Jeho činnost v Ymce ukončila v roce 1950 StB, která ho zatkla v procesu se sociálními demokraty. Byl odsouzen za zločin vyzvědačství a velezrady na 23 let nepodmíněně. Byl uvězněn a prošel řadou věznic, z nichž jeho spoluvězňové vzpomínali vděčně na jeho pomoc, humor a vyprávění. Při amnestii v roce 1960 se vrátil do „civilu“.

V roce 1968 se horlivě zúčastnil pokusů o obnovení činnosti Ymky a Akademické Ymky i veřejných diskusí. V roce 1970 se znovu oženil s Hanou Ledererovou - Podzemskou, knihovnicí národního muzea.

  • zdroj: Milena Šimsová - V šat bílý oděni (Eman, 2005)
  • zdroj: Petra Kolocová - Politické procesy 50. let - Kauza Josef Veverka (TU Liberec, 2012)