Zálesácká liga Československá - The Woodcraft League of Czechoslovakia

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search


Původní jméno, pod kterým byla oficiálně 12. února 1922 založena Liga lesní moudrosti. Z důvodů historického propojení s érou Psohlavců, má organizace sáhodlouhý název: Zálesácká Liga Československá – The Woodcraft League of Czechoslovakia. Československá Obec Junácká "Psohlavců" a "Horních Chlapců". Na jednu stranu organizace vyjádřila svou návaznost na Setonovo hnutí i starší junácký název, ale na stranu druhou, byl název nepřehledný a ztráceli se v něm i samotní členové. Nebylo divu, že se pro Seifertovy odpůrce stal oblíbeným terčem posměchu. Již koncem března 1922 se v Oběžníku ZLČ objevuje náčelníkova výzva na vhodnější název organizace: „Přemýšlejte, jak přeložiti do češtiny Woodcraft. Zálesáctví se dá špatně vykládati. Woodcraft znamená lesní sílu, vědu lesa, moudrost lesa.“

Roku 1923 se zasazuje Miloš Seifert za změnu názvu organizace na Liga lesní moudrosti, který nahrazuje původní překlad slova woodcraft. Jím samým zvolený název „Zálesácký“ upadl u něj v nemilost, neboť tehdejší literatura dávala tomuto slovu spíše pejorativní význam. Seifert měl obavy, aby nedával do rukou kritiků další zbraň, ale neuvědomoval si, že i neustálé změny názvu mohou být samy o sobě kontraproduktivní. K oficiálnímu přejmenování došlo po roce, na jarním sněmu 31. 3. – 2. 4. 1923 na Plešivci. Do té doby se lze setkat s pojmem zálesáctví coby synonymem woodcraftu, jak je patrné i z předválečné woodcrafterské literatury, která je i ve zdejším archivu: