Organizace:The Boone and Crockett Club

From thewoodcraft.org
Jump to navigation Jump to search

Theodore Roosevelt instinktivně vycítil propagační potenciál časopisu Forest and Stream a rozhodl se toho využít ve svůj prospěch.

V prosinci 1887 uspořádal ve svém domě v New Yorku Theodore Roosevelt večeři, kterou navštívilo 10 jeho přátel, všichno to byli nadšení lovci. Mezi účastníky byl i Dr. George Bird Grinnell, vydavatel časopisu Forest and Stream, Rooseveltův bratranec a Rooseveltův bratr. V průběhu večeře Theodore Roosevelt navrhl, aby společně vytvořili organizaci na podporu loveckého sportu, která by lobovala za zachování velkých zvířat Severní Ameriky.

První oficiální setkání měl The Boone and Crockett Club v únoru 1888. Přítomní zvolili Theodora Roosevelta za prezidenta klubu. A členy výkonného výboru. Byl ustaven Redakční výbor, který měl za předsednictví George Bird Grinnella, na starost přípravu publikací, které měly propagovat ochranářské cíle klubu.

Publikace vycházela pod názvem American Big-Game Hunting, a George Bird Grinnell s Theodorem Rooseveltem, ji v rámci svého vydavatelství vydával jako klubovní tiskovinu. První číslo vyšlo v říjnu 1893. Po tomto svazku následovalo několik dalších publikací týkajících se zvěře vydaných ve spolupráci s jeho společností Forest and Stream Publishing Company.

Na prvním zasedání klubu byl vytvořen také Výbor pro přijímání nových členů. Členská základna měla být udržována na maximálním počtu 100 členů. A to z toho důvodu, aby s tím byla spojená jen minimální administrativa a zástupci organizace si mohli svobodně užívat svůj čas pro cíle klubu.

Bylo rozhodnuto, že pravidelné požadavky na členství zahrnují zabíjení "ve spravedlivém pronásledování" jednoho exempláře ze tří druhů větších zvěřinných savců v Severní Americe. Přidružená členství byla udělena mužům, kteří nesplnili tyto požadavky, ale byli prominentními členy lovecké a ochranářské obce.

Další výbor byl jmenován "na podporu užitečné a řádné legislativy k rozšíření a lepšímu řízení národního parku v Yellowstone." Tento výbor spolu s dalšími členy klubu přispěl k přijetí zákona o ochraně parku v Yellowstone v roce 1895. (Yellowstone Park Protective Act of 1895.)

V roce 1910 byl jmenován výbor pro zachování zvěře a George Bird Grinnell stanul v jeho čele. Tento výbor poskytl podporu průchodu zákonů a zásad ochrany přírody, jako je například zákon o zvěři na Aljašce, založení Glacier a Mt. McKinley National Parks, zákon o zvětšení Yellowstonského národního park, a mnoho lesních rezerv a herních útočištních účtů. Klub byl schopen poskytnout efektivní podporu úsilí o zachování díky jeho počet významných členů, včetně Aldo Leopold, Gifford Pinchot, Theodore Roosevelt, Grinnell, Charles Sheldon, John F. Lacey, Stephen Mather, Jay N. "Ding" Darling, a mnoho dalších významných ochranářů.

Mezi roky 1906 a 1922, začal člen klubu William T. Hornaday shromažďovat a katalogizovat výjimečné hlavy velkých zvířat. Tato sbírka se stala Národní sbírkou hlav a rohů a byla vystavena v Bronx Zoo v New Yorku počátkem roku 1922. Klub převzal vlastnictví Národní sbírky hlav a rohů v roce 1978 a sbírka je v současné době k dispozici pro prohlížení v Buffalo Bill historické centrum v Cody, Wyoming.

http://archiveswest.orbiscascade.org/ark:/80444/xv46765